Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Om Kunskapsguiden

Om Kunskapsguiden

Kunskapsguiden - en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, äldre, missbruk och beroende, barn och unga samt funktionshinder. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll.

​​Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal som arbetar med hälsa, vård och omsorg att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna.  

Vem står bakom Kunskapsguiden.se?

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av Socialstyrelsens verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. Socialstyrelsen ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning Socialstyrelsens arbete ska ha.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndigheten har till uppgift att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa skydda mot hälsohot. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning Folkhälsomyndighetens arbete ska ha.
Mer om Folkhälsomyndigheten

Forte

Forte är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har till uppgift att finansiera och främja både grundläggande och behovsstyrd forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är forskning som berör alla och som ger bättre förutsättningar för individens och samhällets möjligheter och utveckling. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning Fortes arbete ska ha.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har till uppgift att ansvara för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utöva tillsyn över medicintekniska produkter. Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning Läkemedelsverkets arbete ska ha.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har till uppgift att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar SBU reda på vilken effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om de ger mest nytta för pengarna. SBU:s arbete syftar till att ta fram ett opartiskt och vetenskapligt baserat beslutsunderlag för alla som avgör hur vården och socialtjänsten ska utformas.Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning SBU:s arbete ska ha.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL arbetar på uppdrag av sina medlemmar; kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige. SKL har till uppgift att utifrån verksamhetsidé och fastlagd inriktning på bästa sätt företräda och stödja sina medlemmar. Det är enbart i rollen som nationell arbetsgivarorganisation som förbundet kan ta beslut som är förpliktigande för medlemmarna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. TLV:s uppgift är också att bidra till ökad service och tillgänglighet på apotek. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning TLV:s arbete ska ha.

Tipsa redaktionen eller lämna synpunkter

Tipsa gärna redaktionen om innehåll, länkar eller annan information som kan passa på Kunskapsguiden. Du kan också rapportera fel, lämna synpunkter eller ställa frågor om innehållet. Kontakta redaktionen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev

Prenumerera kostnadsfritt på nyheter och uppdateringar från Kunskapsguiden via e-post.

Följ Kunskapsguiden
på Twitter

Följ Kunskapsguiden på Twitter för att ta
del av våra senaste nyheter. 

 

Följ Kunskapsguiden på Facebook 

Följ Kunskapsguiden på Facebook för att ta del av aktuell information i form av webbtexter och kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.