Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Om Kunskapsguiden Kunskapsunderlag till Kunskapsguiden

Kunskapsunderlag till Kunskapsguiden

Kunskapsguiden samlar kunskapsunderlag som är tillgängliga för allmänheten och gratis att ladda ner. Alla kunskapsunderlag genomgår en värdering och kvalitetsgranskning före eventuell publicering på Kunskapsguiden.


Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning. På Kunskapsguiden finns olika kategorier av kunskapsstöd som exempelvis läkemedelsrekommendationer, nationella riktlinjer, systematiska översikter, målgruppsanpassade sammanfattningar, statistik och uppföljningar. Det finns också webbaserade kurser och utbildningar på Kunskapsguiden. Kunskapsstöden och de webbaserade kurserna och utbildningarna ska främja personal på olika nivåer att använda den mest aktuella kunskapen.

Kunskapsstöd, kurser och utbildningar som finns på Kunskapsguiden ska vara aktuella, relevanta och av nationellt intresse. De ska också bygga på bästa tillgängliga kunskap.

Kunskapsguiden samlar kunskapsunderlag som är tillgängliga för allmänheten och gratis att ladda ner. Alla kunskapsunderlag genomgår en värdering och kvalitetsgranskning före eventuell publicering på Kunskapsguiden.

Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra bindningar för personer som har producerat kunskapsunderlag

Socialstyrelsen och övriga myndigheter ska uppfylla krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet vid hanteringen av utredningar och ärenden. Vid insamling av underlag till Kunskapsguiden måste därför varje författare fylla i en blankett och svara på frågor angående intressekonflikt. Blanketten ska sedan skickas till Socialstyrelsen. Blanketten samt information om hur man fyller i och var den ska skickas finns här:

Blankett för intressekonflikt

Om du är osäker på vad dessa intressekonflikter kan innebära så finns mer information på Socialstyrelsens webbplats.

Mer information om intressekonflikter på Socialstyrelsens webbplats

Formulär för kunskapsunderlag

För insamling av kunskapsunderlag till Kunskapsguiden används ett Excelformulär. Formuläret för insamling av kunskapsunderlag består av 18 frågor. Frågorna i formuläret hjälper till att kategorisera kunskapsunderlagets ämnesområde, mottagare, relevans och innehåll. Frågorna är huvudsakligen utformade som kryssvar men ett par frågor ska besvaras utförligare.

Du använder ett formulär per kunskapsunderlag. Alla inskickade formulär behandlas och ett svar skickas till avsändaren med besked om kunskapsunderlag kommer att publiceras på Kunskapsguiden.

För att komma åt och kunna fylla i formuläret klickar du på knappen nedan och väljer Spara. Mejla det ifyllda formuläret till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se.

Formulär för  kunskapsunderla g

​​​​​​​​​​​