Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Sex mot ersättning - barn och unga

Barn och unga som har sex mot ersättning har rätt att få stöd och skydd. Kunskapsområdet utvecklas och ny kunskap om ungas sexuella risktagande och utsatthet kommer kontinuerligt. Inom verksamheter som möter barn och unga behövs mer kunskap för att identifiera, förebygga och åtgärda utsatthet.

Sex mot ersättning under fliken Barn och unga

Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

De som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens behov, oavsett kön. Temat ger en samlad bild av vad det innebär att ha ett jämställdhetsperspektiv när man arbetar med ekonomiskt bistånd.

Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Varje barns och familjs situation är unik. Olika faktorer behöver vägas samman för att umgänget ska bli på bästa sätt utifrån det enskilda barnets behov. Temat ger stöd för socialtjänstens planering och bedömning.

Hemlöshet

Hemlösheten påverkas av både strukturella och individuella faktorer. Den berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Temat beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka och ge stöd vid hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Hemlöshet

Stöd för samverkan

Temat ger exempel på en process för samverkan mellan olika vårdnivåer och socialtjänsten. Samverkan gör att det blir tydligare var ansvaret för olika åtgärder ligger. Det gör att patienten kan få ett bra och effektivt omhändertagande.

Stöd för samverkan

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Innehållet vänder sig till dig som planerar för introduktion, är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller i annan funktion som söker kunskap inom området.

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

Hbtq

Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I temat om hbtq hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling. Hbtq finns som tema under alla flikar.

Hbtq under området Psykisk ohälsa

Ensamkommande barn och unga

Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt. Här finns även kontaktuppgifter till Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga

Stödja vuxna personers vilja

Många personer med behov av insatser från socialtjänsten behöver stöd att uttrycka sin vilja. Därför behöver personal som möter personer med nedsatt beslutsförmåga ge personerna stöd. Temat beskriver hur handläggare och utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttrycka sin vilja.

Stödja vuxna personers vilja

Spelproblem

Problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Spelproblem 

Följ Kunskapsguiden på Facebook

Kunskapsguiden på Facebook

Följ Kunskapsguiden på Twitter 

Kunskapsguiden på Twitter

​Prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden via e-post

Välj ett eller fler områden du är intresserad av och få alla nyheter i samma nyhetsbrev.

Prenumerera – till anmälan

​Om Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Mer om Kunskapsguiden