Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Innehållet vänder sig till dig som planerar för introduktion, är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller i annan funktion som söker kunskap inom området 

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

Hbtq

Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I temat om hbtq hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling. Hbtq finns som tema under alla flikar.

Hbtq på tema Barn och unga

Samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning

Det finns sedan länge ett utbrett behov av stärkt samordning av stöd för barn med funktionsnedsättning. Temat beskriver en  modell för hur samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan utformas.Modellen består av tre delar: samordnad informationstjänst, gemensam planeringsprocess och stöd av koordinator.

Samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning

Samtal med barn om deras genetiska ursprung 

 Temat innehåller information till föräldrar om hur de kan prata med sitt barn i olika ålder, och varför det är viktigt att berätta för barn om deras genetiska ursprung. Här finns även information om hur barnet kan ta reda på mer om sin donator, om han eller hon vill. Och för dig som arbetar inom hälso-och sjukvård och socialtjänst finns information om hur du kan ge familjer som bildats genom donationsbehandling stöd.

Samtal med barn om deras genetiska ursprung

Stödja vuxna personers vilja

Många personer med behov av insatser från socialtjänsten behöver stöd att uttrycka sin vilja. Därför behöver personal som möter personer med nedsatt beslutsförmåga ge personerna stöd. Temat beskriver hur handläggare och utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttrycka sin vilja.

Stödja vuxna personers vilja

Spelproblem

Problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Spelproblem 

​Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadsha-vare i Sverige. På temat hittar du som arbetar inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

Här hittar du även kontaktuppgifter till Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation och ibland med psykisk och fysisk ohälsa som följd. Temat samlar och presenterar olika delar i ett utbildningspaket till barnhälsovården. Det ger även övergripande information om föräldrarnas situation och deras behov av stöd.

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att inspirera och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

​Yrkesintroduktion för baspersonal inom funktionshindersomsorgen

Prenumerera på våra nyhetsbrev
 
Välj område:
 

 
Intervall:
E-postadress:
Yrke/Befattning:

Vill du uppdatera din prenumeration?

Bocka för alla områden du vill ha nyheter från – även de du redan prenumererar på. Då får du alla nyheter i samma nyhetsbrev. 

Följ Kunskapsguiden på Twitter


Följ Kunskapsguiden på Twitter för att ta del av våra senaste nyheter. 

Kunskapsguiden på Twitter

Följ Kunskapsguiden på Facebook


Följ Kunskapsguiden på Facebook för att ta del av aktuell information i form av webbtexter och kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.

Kunskapsguiden på Facebook