Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Stödja äldre personers vilja

Äldre personers vilja ska vara vägledande för de insatser äldreomsorgen ger. Många äldre personer med behov av omsorg har nedsatt beslutsförmåga. Temat är ett metodstöd som ger råd om hur du kan stödja äldre personer att uttrycka sin vilja.

Stödja äldre personers vilja

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation och ibland med psykisk och fysisk ohälsa som följd. Temat samlar och presenterar olika delar i ett utbildningspaket till barnhälsovården. Det ger även övergripande information om föräldrarnas situation och deras behov av stöd.

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Scandinav_M9CB.jpg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheter enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Familjehem för ensamkommande barn och unga

Många ensamkommande barn och unga bor i familjehem. Familjehemmets uppgift är att ge omvårdnad, vägledning och ett kärleksfullt bemötande. Familjehemmen har rätt till råd, stöd och utbildning från socialtjänsten så att de kan genomföra sitt uppdrag.

Familjehem för ensamkommande barn och unga

Bemötande i hälso- och sjukvården

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Under temat hittar du bland annat sex filmer med tillhörande diskussionsmaterial.

Bemötande i hälso- och sjukvården

Barnäktenskap

Sverige tillåter inte att den som är under 18 år ingår äktenskap. Under temat Barnäktenskap kan du bland annat läsa om ensamkommande barn som är gifta, socialtjänstens ansvar och placeringsform utifrån barnets bästa.

Barnäktenskap

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Boende

Personer med funktionsnedsättning kan ha behov av stöd med boende. En person kan få boendestöd i sin egen bostad, eller mer omfattande stöd i bostad med särskild service för vuxna. För barn och unga finns boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

Boende

Spelproblem

Problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Spelproblem 

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att inspirera och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

​Yrkesintroduktion för baspersonal inom funktionshindersomsorgen

Prenumerera på våra nyhetsbrev
 
Välj område:
 
 
Intervall:
E-postadress:
Yrke/Befattning:

Vill du uppdatera din prenumeration?

Bocka för alla områden du vill ha nyheter från – även de du redan prenumererar på. Då får du alla nyheter i samma nyhetsbrev. 

Följ Kunskapsguiden på Twitter


Följ Kunskapsguiden på Twitter för att ta del av våra senaste nyheter. 

Kunskapsguiden på Twitter

Följ Kunskapsguiden på Facebook


Följ Kunskapsguiden på Facebook för att ta del av aktuell information i form av webbtexter och kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.

Kunskapsguiden på Facebook