Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start


Samverkan kring barn och unga

För barn och unga som har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller som far illa krävs rätt stöd så tidigt som möjligt. Därför behöver hälso- och sjukvården, socia​ltjänsten och skolan samverka. Temat ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och ansvar, och är tänkt att ge inspiration och öka kunskapen om samverkan.

Samverkan kring barn och unga

 

 

Adhd i samverkan

Hälsoproblem | Psykisk ohälsa
Idag finns en samsyn om adhd och ett vetenskapligt underlag för att ge fler personer en kvalificerad diagnostik och behandling. Flera myndigheter presenterar en samordnad satsning för a​tt bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och socia​l omsorg.

Adhd i samverkan

 

Folkhälsa

Tema | Missbruk och beroende

Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre. Det ser man på att medellivslängden ökar. Ett av de prioriterade områdena för folkhälsan i Sverige är att minska skadorna av missbruk och beroende.

Folkhälsa

 

Influensa och äldre personer

Hälsoproblem | Vård och omsorg om äldre

För de allra flesta är influensa ofarligt. Men bland annat äldre personer riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom. Därför rekommenderas alla personer över 65 år att vaccinera sig.

Influensa och äldre personer

 

Evidensbaserad praktik

Kunskapsguiden ger dig kunskap och praktisk vägledning så att du kan skapa förutsättningar för- och arbeta utifrån en evidensbaserad praktik i din verksamhet. 

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik
Evidensbaserad praktik handlar om en medveten och systematisk strävan att bygga vård och omsorg på bästa möjliga vetenskapliga grund för att öka möjligheten att hjälpa.
Psykisk ohälsa
Introduktion till relevanta ämnen, exempelvis depression och barns psykiska ohälsa, med kunskapsstöd som ger möjlighet till fördjupning.
Vård och omsorg om äldre
Introduktion till relevanta ämnen, exempelvis demenssjukdomar och kost och nutrition, med kunskapsstöd som ger möjlighet till fördjupning.
Missbruk och beroende
Introduktion till relevanta ämnen, exempelvis alkoholberoende och samsjuklighet, med kunskapsstöd som ger möjlighet till fördjupning.
Webbutbildningar
Webbutbildningar som kan stödja dig och din verksamhet att tillämpa bästa tillgängliga kunskap.
Prenumerera på våra nyhetsbrev
 
Välj område:
 


 
Intervall:
E-postadress:
Yrke/Befattning:

Vill du uppdatera din prenumeration?

Bocka för alla områden du vill ha nyheter från – även de du redan prenumererar på. Då får du alla nyheter i samma nyhetsbrev.