Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Webbutbildning i e-hälsa

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är.

Webbutbildning i e-hälsa

 

Adhd i samverkan

Hälsoproblem | Psykisk ohälsa

Idag finns en samsyn om adhd och ett vetenskapligt underlag för att ge fler personer en kvalificerad diagnostik och behandling. Flera myndigheter presenterar en samordnad satsning för a​tt bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och socia​l omsorg.

Adhd i samverkan

 

Folkhälsa

Tema | Missbruk och beroende

Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre. Det ser man på att medellivslängden ökar. Ett av de prioriterade områdena för folkhälsan i Sverige är att minska skadorna av missbruk och beroende.

Folkhälsa

 

Stöd till anhöriga

Tema | Vård och omsorg om äldre

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning.

Stöd till anhöriga

 

Evidensbaserad praktik

Kunskapsguiden ger dig kunskap och praktisk vägledning så att du kan skapa förutsättningar för- och arbeta utifrån en evidensbaserad praktik i din verksamhet. 

Evidensbaserad praktik

Prenumerera på våra nyhetsbrev
 
Välj område:
  
Intervall:
E-postadress:
Yrke/Befattning:

Vill du uppdatera din prenumeration?

Bocka för alla områden du vill ha nyheter från – även de du redan prenumererar på. Då får du alla nyheter i samma nyhetsbrev.