Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvården

Tema I Barn och unga

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som är socialsekreterare.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Samlad kunskap om adhd

Flera myndigheter har samordnat sina kunskapsmaterial om adhd till dig som arbetar inom vård, socialtjänst och elevhälsa. Här kan du också ladda ner eller beställa fickbroschyrer som kan delas ut vid möten med föräldrar till barn med adhd, vuxna med adhd och deras närstående.

Samlad kunskap om adhd - vuxna

Samlad kunskap om adhd - barn

Folkhälsa

Tema | Missbruk och beroende

Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre. Det ser man på att medellivslängden ökar. Ett av de prioriterade områdena för folkhälsan i Sverige är att minska skadorna av missbruk och beroende.

Folkhälsa


Tvång och begränsningar

Tema | Vård och omsorg om äldre

Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas. Här kan du som arbetar med någon som har behov av vård, stöd och omsorg få stöd och vägledning.

Tvång och begränsningar

Evidensbaserad praktik

Kunskapsguiden ger dig kunskap och praktisk vägledning så att du kan skapa förutsättningar för- och arbeta utifrån en evidensbaserad praktik i din verksamhet. 

Evidensbaserad praktik

Prenumerera på våra nyhetsbrev
 
Välj område:
  
Intervall:
E-postadress:
Yrke/Befattning:

Vill du uppdatera din prenumeration?

Bocka för alla områden du vill ha nyheter från – även de du redan prenumererar på. Då får du alla nyheter i samma nyhetsbrev.