Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

​Information med anledning av sommarens höga temperaturer och allvarliga skogsbränder

På grund av de höga temperaturerna och de allvarliga skogsbränder som rasade samverkar Socialstyrelsen med övriga bevakningsansvariga myndigheter sedan 16 juli. Fredag eftermiddag 3 augusti återgår Socialstyrelsen från stabsläge till ordinarie verksamhet i myndighetens krisberedskapsorganisation med fortsatt jourverksamhet.

För hälsofrågor med anledning av såväl värmeböljan som skogsbränderna ring 1177 eller se information på 1177.se. Vid akuta besvär ring 112. Frågor och svar om skogsbränder hittar du här och goda råd om hur du agerar i värmen hittar du här.

Folkhälsomyndigheten har svar på frågor om risker och praktiska råd vid värmeböljor. Länk finns här.

Råd om hur du förvarar läkemedel i värmen hittar du här​.

Information om Socialstyrelsens krisberedskapsarbete finns här.

Generella frågor om skogsbränderna finns på krisinformation.se.

WHO: Public health advice on preventing health effects of heat​​

Stöd för samverkan

Temat ger exempel på en process för samverkan mellan olika vårdnivåer och socialtjänsten. Samverkan gör att det blir tydligare var ansvaret för olika åtgärder ligger. Det gör att patienten kan få ett bra och effektivt omhändertagande.

Stöd för samverkan

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Innehållet vänder sig till dig som planerar för introduktion, är nyanställd eller redan arbetar som socialsekreterare, är chef eller i annan funktion som söker kunskap inom området 

Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

Hbtq

Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I temat om hbtq hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling. Hbtq finns som tema under alla flikar.

Hbtq under området Psykisk ohälsa

Stödja vuxna personers vilja

Många personer med behov av insatser från socialtjänsten behöver stöd att uttrycka sin vilja. Därför behöver personal som möter personer med nedsatt beslutsförmåga ge personerna stöd. Temat beskriver hur handläggare och utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttrycka sin vilja.

Stödja vuxna personers vilja

Spelproblem

Problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Spelproblem 

​Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. På temat hittar du som arbetar inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt. Här hittar du även kontaktuppgifter till Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att inspirera och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

​Yrkesintroduktion för baspersonal inom funktionshindersomsorgen

​Prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden via e-post

Välj ett eller fler områden du är intresserad av och få alla nyheter i samma nyhetsbrev.

Prenumerera – till anmälan

Följ Kunskapsguiden på Twitter 

Kunskapsguiden på Twitter

Följ Kunskapsguiden på Facebook

Kunskapsguiden på Facebook