Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Ensamkommande barn och unga
Tema I Barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Under temat hittar du som möter ensamkommande barn och unga i ditt arbete stöd för att utveckla mottagandet.

Ensamkommande barn och unga

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Tema I Barn och unga

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som är socialsekreterare.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

 

Samlad kunskap om adhd – nytt material om bemötande för socialtjänsten

Nu finns fyra filmer om bemötande som kan ge dig som jobbar inom socialtjänsten ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd.

Filmer om bemötande - vuxna

Filmer om bemötande - barn

ANDT-strategin

Tema | Missbruk och beroende

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

ANDT-strategin


Tvång och begränsningar

Tema | Vård och omsorg om äldre

Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas. Här kan du som arbetar med någon som har behov av vård, stöd och omsorg få stöd och vägledning.

Tvång och begränsningar

Evidensbaserad praktik

Kunskapsguiden ger dig kunskap och praktisk vägledning så att du kan skapa förutsättningar för- och arbeta utifrån en evidensbaserad praktik i din verksamhet. 

Evidensbaserad praktik

Prenumerera på våra nyhetsbrev
 
Välj område:
  
Intervall:
E-postadress:
Yrke/Befattning:

Vill du uppdatera din prenumeration?

Bocka för alla områden du vill ha nyheter från – även de du redan prenumererar på. Då får du alla nyheter i samma nyhetsbrev.