Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Boende

Personer med funktionsnedsättning kan ha behov av stöd med boende. En person kan få boendestöd i sin egen bostad, eller mer omfattande stöd i bostad med särskild service för vuxna. För barn och unga finns boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

Boende

Spelproblem

Problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Spelproblem 

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att inspirera och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området.

​Yrkesintroduktion för baspersonal inom funktionshinderomsorgen

Hjälpmedel

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs bland annat väl fungerande hjälpmedel. För att kunna möta hjälpmedelsbehoven på ett effektivt sätt behöver hjälpmedelsanvändare ges möjlighet att vara delaktiga vid förskrivningen.

Hjälpmedel

Interkulturellt perspektiv

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. Under temat kan du bland annat ta del av ett filmat seminarium om behovet av interkulturell kompetens.

Interkulturellt perspektiv

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Under temat hittar du som möter ensamkommande barn och unga i ditt arbete stöd för att utveckla mottagandet.

Ensamkommande barn och unga

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram och är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som är socialsekreterare.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Tvång och begränsningar

Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas. Här kan du som arbetar med någon som har behov av vård, stöd och omsorg få stöd och vägledning.

Tvång och begränsningar

Prenumerera på våra nyhetsbrev
 
Välj område:
 
 
Intervall:
E-postadress:
Yrke/Befattning:

Vill du uppdatera din prenumeration?

Bocka för alla områden du vill ha nyheter från – även de du redan prenumererar på. Då får du alla nyheter i samma nyhetsbrev. 

Följ Kunskapsguiden på Twitter


Följ Kunskapsguiden på Twitter för att ta del av våra senaste nyheter. 

Kunskapsguiden på Twitter