Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Äldres behov i centrum – behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF

Äldres behov i centrum – behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF

Äldres behov i centrum – behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF är en reviderad vägledning till kommuner och vård- och omsorgsföretag som vill börja processen med ÄBIC. Materialet vänder sig till ansvariga för äldreomsorg, lokala processledare, handläggare och utförare av äldreomsorg.

​Äldres behov i centrum – behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF är en reviderad vägledning till kommuner och vård- och omsorgsföretag som vill börja processen med ÄBIC. ÄBIC är ett behovsinriktat arbetssätt med gemensamt språk för handläggning och dokumentation. Materialet vänder sig till ansvariga för äldreomsorg, lokala processledare, handläggare och utförare av äldreomsorg. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Äldres behov i centrum stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt

Äldres behov i centrum, ÄBIC, stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad dokumentation. För att strukturerat beskriva funktionstillstånd och hälsa används Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Att ÄBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till att ge den äldre personen hjälp och stöd med utgångspunkt från personens individuella behov och inte från utbudet av existerande insatser.

Äldres behov i centrum – behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt