Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia är ett idématerial om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och landstings styr- och ledningssystem. Materialet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia är ett idé-material om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och landstings styr- och ledningssystem. Den ska kunna utgöra ett stöd för kommuner och landsting/regioner som vill komma igång med ett mer systematiskt och heltäckande arbete inom området.

Publikationen finns att ladda ner både som pdf, och som e-bok.

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia på Kunskapsguiden