Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Aktuellt Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes ger omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende möjlighet att öka sin kompetens om äldre med diabetes. Utbildningen är framtagen av det nationella programrådet för diabetes, SKL.

​Webbutbildning för vård av äldre med diabetes syftar till att öka kunskapen hos sjukvårds- och omvårdnadspersonal och bidra till en mer jämlik vård. Utbildningen fungerar också som ett redskap för ansvariga inom kommunal vård och omsorg, verksamhetschefer och sjuksköterskor, samt som ett stöd för delegering till omvårdspersonal.

Utbildningen ger kunskap om: kunskap om:

  • diabetes som sjukdom med fokus på diabetes hos äldre
  • vård och interventioner som är anpassade till personer med diabetes med fokus på äldre personer.

Webbutbildningen följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Utbildningen har tagits fram av det nationella programrådet för diabetes, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Programrådet verkar för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes på Kunskapsguiden