Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Kodning i cancerregistret 2016 – tumörer och tumörliknande tillstånd

Kodning i cancerregistret 2016 – tumörer och tumörliknande tillstånd

Kodning i cancerregistret 2016 – tumörer och tumörliknande tillstånd har som syfte att skapa en enhetlig rapportering och registrering över landet. Handledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Kodning i cancerregistret 2016 – tumörer och tumörliknande tillstånd

​Kodning i cancerregistret 2016 – tumörer och tumörliknande tillstånd har som syfte att skapa en enhetlig rapportering och registrering över landet. Handledningen gäller för år 2016. 

Nationellt cancerregister i Sverige 

I Sverige finns sedan 1958 ett nationellt cancerregister, som används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst i befolkningen och för att följa förändringar över tid. Registret utgör även en bas för klinisk och epidemiologisk forskning samt möjliggör internationella jämförelser. Uppgiftsskyldigheten till cancerregistret omfattar alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården och regleras i aktuell föreskrift från Socialstyrelsen.

Incidensbaserat register

Cancerregistret är ett incidensbaserat register och bygger på registrering av primärtumörer. Det skall innehålla uppgifter om samtliga maligna samt vissa benigna tumörer och tumörliknande tillstånd. Uppgifter från vårdgivaren rapporteras till Regionalt cancercentrum i respektive region för att kontrolleras, kodas och registreras. Föregående års material skickas därefter till Socialstyrelsen den 31 oktober varje år för att ingå i det nationella Cancerregistret. Informationen ligger till grund för Sveriges officiella statistik på cancerområdet – Cancerincidens i Sverige - samt ligger till grund för många utvärderingar och forskningsprojekt.

International Classification of Diseases for Oncology

Sedan 2005 kodas tumörer enligt International Classification of Diseases for Oncology, 3:e utgåvan, ICD-O/3, utgiven av WHO. Det är av stor vikt att rapportering och registrering görs på ett enhetligt sätt över hela landet och detta avstäms kontinuerligt genom en arbetsgrupp knuten till Cancerregistret.
Handledning för kodning till Cancerregistret är framför allt ett arbetsdokument för personalen, som arbetar med cancerregistrering vid Regionala cancercentrum. Den innehåller klassificering av tumörer enligt det kliniska läget, topografi, morfologisk diagnos samt instruktioner och kommentarer som stöd vid kodningen. Den innehåller flertalet koder som förekommer i Cancerregistret men däremot innehåller den inte en komplett förteckning av koder. För sådan förteckning hänvisas till WHO:s utgåva av ICD-O/3.
För att kunna följa utvecklingen över tid registreras och översätts varje tumör enligt tidigare gällande klassifikationer, ICD-O/2, ICD9 samt ICD7.
Kodning i cancerregistret 2016 – tumörer och tumörliknande tillstånd är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman