Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Diabetes

Diabetes

Insulin är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker från blodet. Vid diabetes är sockret i blodet förhöjt till följd av otillräcklig insulinproduktion eller minskad effekt av insulin, eller båda. Symtom vid diabetes kan vara viktnedgång, törst och trötthet.

 

​Insulin är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker (glukos) från blodet. Hormonet produceras av en viss typ av celler i bukspottkörteln. Vid diabetes är glukoshalten i blodet förhöjd till följd av otillräcklig insulinproduktion eller minskad effekt av insulin, eller båda.

Vården till personer med diabetes bör alltid individualiseras utifrån personens förutsättningar. Information, utbildning och stöd är extra viktigt för personer med diabetes.

Diabetes typ 1 och typ 2

De vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes drabbar främst personer i tonåren. Typ 2 diabetes drabbar främst personer över 40 år.

Symtom vid diabetes kan vara viktnedgång, törst, onormalt stora urinmängder och trötthet. Inte sällan ses följdsjukdomar som exempelvis ögonskador redan vid diagnosen.

I Sverige har ungefär 5 procent diagnosen diabetes. Av dessa har 85 procent typ 2 diabetes. Förändrade kostvanor och fysisk inaktivitet har bidragit till en ökning av typ 2 diabetes.

Typ 2 diabetes har ett smygande förlopp som i början inte medför några symtom och de flesta har varit sjuka i flera år innan de får sin diagnos. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kännetecknas av högt blodsocker eftersom patienten bildar otillräckligt med insulin och är insulinresistent. Det innebär att insulinet inte har tillräcklig effekt. Sjukdomen förekommer ofta tillsammans med andra hälsoproblem - särskilt övervikt, blodfettstörningar eller högt blodtryck.

En annan form av diabetes är graviditetsdiabetes. Kvinnor som drabbas av diabetes under graviditeten löper en ökad risk att få diabetes senare i livet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser