Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Tvång och begränsningar

Tvång och begränsningar

Tvångs- och begränsningsåtgärder upplevs ofta som kränkande och inverkar negativt på personens värdighet och självkänsla. Dessa åtgärder stämmer inte överens med lagstiftningen som betonar vikten av den enskilda individens rätt till självbestämmande. Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas. Här kan du som arbetar med någon som har behov av vård, stöd och omsorg få stöd och vägledning.

 

​Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg om vuxna

Frågorna vänder sig till dig som arbetar i vården och omsorgen av vuxna personer med insatser enligt HSL, SoL och LSS. Frågor och svar på Socialstyrelsens webbplats.

Frågor och svar

​Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Ett utbildningspaket från Svenskt Demenscentrum som innehåller handbok, webbutbildning, anhörigskrift, mobilapp och verktygslåda med länkar och dokument att ladda ned.
 

 ​Webbinarium – Skapa trygghet utan tvång

Webbinarium där Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterade resultatet från rapporten Skapa trygghet utan tvång.

 

Webbinarium från IVO

​Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Kunskapsmaterial från Myndigheten för delaktighet, MFD, om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder som låsta dörrar.  

Kunskapsmaterial från MFD