Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Demenssjukdomar

Demenssjukdomar

Demenssjukdomar finns i olika former. Gemensamt för demenssjukdomarna är försämrat minne, nedsatt tankeförmåga och nedsatt förmåga att tolka sin omgivning. All vård och omsorg vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt.

 

​Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

​Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webbplats Rekommendationer och indikatorer

En nationell strategi för demenssjukdom – underlag och förslag till prioriterade insatser till 2022En nationell strategi för demenssjukdom

Vilka problem finns i dagens vård och omsorg för personer med demenssjukdom, och hur kan vi lösa dem? Hur vill vi att morgondagens vård och omsorg ska se ut?

En nationell strategi för demenssjukdom beskriver läget 2017 och förslag till prioriterade insatser till 2022.

En nationell strategi för demenssjukdom – underlag och förslag till prioriterade insatser till 2022

Demens ABC

Demens ABC är en webbutbildning som vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger.

Demens ABC är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demens ABC

Demenspodden från DemenscentrumDemenspodden

Demenspodden är Svenskt Demenscentrums poddcast.

Demenspodden på Demenscentrums webbplats Film från Ekerö kommun om anhörigskap – del 1.

Film från Ekerö kommun om anhörigskap – del 2.