Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Svårläkta sår

Svårläkta sår

Till svårläkta sår räknas bensår, fotsår och trycksår, som tar längre tid att läka än 6 veckor. Ben- och fotsår är symtom på underliggande kronisk sjukdom, vanligen cirkulatorisk, till exempel diabetes. Ett trycksår eller liggsår kan uppstå om en del av huden utsätts för ihållande tryck.

 

​Beteckningen svårläkta sår innefattar ben- och fotsår, men även trycksår.

Ben och fotsår är symtom på en underliggande kronisk sjukdom, vanligen cirkulatorisk, till exempel diabetes.

Ett trycksår eller liggsår kan uppstå om en del av huden utsätts för ihållande tryck. På grund av dålig blodcirkulation får hudens celler inte tillräckligt med syre och näring.

Läkningstiden vid svårläkta sår är betydligt längre än de 6 veckor, som beräknas för läkning av ett akut sår. Upp till en procent av befolkningen har eller har haft bensår. Stigande ålder är den viktigaste riskfaktorn.

Orsaken till bensåret ska alltid fastställas av läkare eftersom diagnosen styr den fortsatta behandlingen.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Äldre i fokus – vad säger forskningen? är en film från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.