Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Stroke är ett samlingsnamn på hjärninfarkt och hjärnblödning. Symtom vid stroke kan bland annat vara domningar, förvirring, balansrubbningar, talsvårigheter, synrubbningar eller kraftig huvudvärk. Risken att drabbas av stroke ökar bland annat om man röker, är inaktiv eller har diabetes.

​Stroke är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar behandling på sjukhus.

Symtom vid stroke kan bland annat vara

 • domningar
 • förvirring
 • balansrubbningar
 • talsvårigheter
 • synrubbningar
 • kraftig huvudvärk.

Stroke på grund av hjärninfarkt kan föregås av TIA (transitoriska ischmeiska attacker) med liknande symtom som vid en stroke, exempelvis

 • plötslig förlamning
 • känselstörning
 • talrubbning.

Symtomen försvinner inom loppet av minuter, timmar eller ibland upp till ett dygn.  Dessa symtom beror på störningar i hjärnans blodcirkulation.

En person som får en TIA har också risk att drabbas av hjärtinfarkt. TIA är att betrakta som en varningssignal som kräver åtgärder för att begränsa risken för framtida skador.

Även en begränsad stroke kan ge koncentrationssvårigheter, trötthet och depressiva symtom.

Risken att drabbas av stroke ökar med

 • högt blodtryck
 • diabetes
 • rökning
 • låg fysisk aktivitet
 • förekomst av stroke i släkten
 • åderförkalkning
 • hjärtsjukdom.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser