Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Vård och omsorg om äldre Kurser & utbildningar

 

 
 

 Kurser & utbildningar

 
 
 •  
  ASI webbutbildning
  ASI webbutbildning riktar sig till dig som gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Webbutbildningen kan också användas som en introduktion, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att använda ASI-intervjun.
 •  
  Att förebygga trycksår, undernäring och fall
  Skånes Universitetssjukvård erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.
 •  
  Basala hygienrutiner
  Basala hygienrutiner är en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar med vård och omsorg. Den är framtagen av Vårdhygien Stockholms läns landsting. Sedan januari 2015 finns en engelsk version – Standard precautions.
 •  
  Demens ABC – kostnadsfri webbutbildning
  Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
 •  
  Demens ABC plus
  Demens ABC plus är samlingsnamnet för sex webbutbildningar som Svenskt Demenscentrum håller på att ta fram. Fyra av dem är färdiga – en för yrkesverksamma i primärvården, en för biståndshandläggare, en för hemtjänsten och en för särskilt boende.
 •  
  Depression och ångestsyndrom – stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
  Stöd till införande av nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom är en webbaserad handledning som främst vänder sig till dig som är chef med verksamhetsansvar. Handledningen ska ge dig stöd i arbetet med att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer i den egna verksamheten.
 •  
  Läkemedelsbehandling av äldre
  Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter.
 •  
  Läkemedelsgenomgångar för äldre
  Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrift och vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt föreskrift och vägledning.
 •  
  Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp, HT 2014
  För första gången startar nu en nätbaserad magisterutbildning i demensvård för läkare. Utbildningen tar dig genom forskning, bästa praxis och ger dig redskap att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt oavsett om det är i tidig eller sen sjukdomsfas.
 •  
  Samtal och råd om bra matvanor
  Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Utbildningen utgår bland annat från de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, där ohälsosamma matvanor lyfts fram som en viktig fråga att ta upp med patienterna.
 

 Om kurser & utbildningar

 

Här hittar du webbaserade kurser och utbildningar för området vård och omsorg om äldre.