Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Barnäktenskap

Barnäktenskap

Personer under 18 år som kommer till Sverige och uppges vara gifta ska betraktas som barn. Om vårdnadshavaren inte finns i Sverige ska barnet räknas som ensamkommande.
Socialtjänstens ansvar är detsamma för barn som uppges vara gifta som för alla andra barn. Det gäller oavsett äktenskapets civilrättsliga status i Sverige.

 

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta - vägledning för socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som stöd för socialtjänstens arbete med personer under 18 år som kommer till Sverige och är eller uppges vara gifta. Den innehåller bland annat information om:

- socialtjänstens ansvar

- risker med barnäktenskaprisker med barnäktenskap

- hur lagar och regler ska tolkas

- socialtjänstens ansvar när samtycke till insatser saknas.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – vägledning till socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats 

Barn och unga i socialtjänsten/ Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta - produktblad på Socialstyrelsens webbplats

Podd om barnäktenskap

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, ändå finns det minst 130 barn som har kommit hit och som uppger att de är gifta. Vilket regelverk gäller? Vilka är riskerna för barnen? Och hur kan socialtjänsten hantera de här komplexa frågorna?

Lyssna på poddavsnitt #45 av Socialstyrelsens podd På djupet.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Webbplats för barn som uppges vara gifta

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta behöver få information om sina rättigheter, vad som gäller i Sverige och var de kan få stöd och hjälp. På webbsidan kollpasoc/barnaktenskap finns information anpassad till barn. Ingångssidan kan skrivas ut och ges till barnet i samband med ett möte. Materialet kommer inom kort att översättas till relevanta språk.

Kollpasoc/barnaktenskap 

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Hedersförtryck.se

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT 

Misstänker du människohandel?

Ring 020-390 000

NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

NMT leds av Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Polisen, Migrationsverket och Åklagarmyndigheten. 

NMT Sverige

 

​Analys av socialtjänstens arbete med gifta barn

Socialstyrelsen har analyserat socialtjänstens arbete med barn som kommut till Sverige och uppges vara gifta. Fyra slutsatser lyftes fram:

  • Att utreda barn som uppges vara gifta ställer höga krav på socialtjänsten.
  • Socialtjänsten behöver kunskap om risker med barnäktenskap.
  • Rättsäkerheten riskeras i handläggningen av barn som uppges vara gifta.
  • Att upptäcka barn som lever som gifta är ett gemensamt ansvar för samhällets aktörer.
Rapporten Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta på Socialstyrelsens webbplats.

​Om barnäktenskap – lagar och regler i Sverige

 

Informationsblad riktat till vuxna om regelverket kring barnäktenskap och barns rättigheter i Sverige.

Informationsbladet kan skrivas ut och lämnas till vuxna som behöver få information om gällande regelverk om barnäktenskap. Materialet kommer inom kort att översättas till relevanta språk.

Om barnäktenskap - lagar och regler i Sverige på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

About child marriage - laws and rules in Sweden. The National Board of health and welfare Sweden. (pdf)

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.