Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Barnäktenskap

Barnäktenskap

Sverige tillåter inte att den som är under 18 år ingår äktenskap. Socialnämndens och socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn är detsamma oavsett om ett barn är gift eller inte och påverkas inte av den civilrättsliga statusen av ett äktenskap.

 

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.

Folder om olika myndigheters ansvar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Hedersförtyck.se

Nationella stödtelefonen
– Ring 010-223 57 60

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Då kan du vända dig till Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Stödtelefon som är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09.00–16.00. 

Nationella stödtelefonen