Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hbtq

Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I det här temat hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling.

 
​​​ ​​​​​​​​​

Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv

En webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Genom ökad kunskap, reflektion och diskussion kan du och din verksamhet förändra strukturer så att varje person får rätt stöd och ett mer inkluderande bemötande.  Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Utbildningen innehåller fakta, filmer och intervjuer samt gruppövningar och kan göras av hela arbetsgruppen gemensamt.

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.

Till Utbildningsportalen

Podd om hbtq och kunskap inom vård och socialtjänst

Lyssna på poddavsnitt #33 och inspireras av arbete med normmedvetet arbete och tips om hur kunskap om normer kan användas i vardagen.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete

En  broschyr som beskriver vad könsdysfori innebär, varför det är viktigt att remittera personer med könsdysfori till den specialiserade vården och vad som kan göras för att ge dessa personer ett gott bemötande.

Till broschyren på Socialstyrelsen 

Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq  – framgångsfaktorer och fallgropar

Vad innebär ett inkluderande ledarskap och vad betyder ett hbtq-perspektiv för ledningen av din verksamhet? Välkommen till en heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.
 
När: 16 oktober 2018 i Stockholm  
 
Konferensen riktar sig till chefer och personer med strategisk funktion inom offentlig och privat sektor. Målet är att ge dig som ledare och strateg tips, inspiration och kunskap för att utveckla din verksamhet.
 
Konferensen arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen.
 
Till anmälan och ytterligare information