Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Till stöd för dig som arbetar med dessa frågor inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn. Kunskapscentrumet ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga.

 

Omslag till Att samverka kring ensamkommande barn som försvinnerAtt samverka kring ensamkommande barn som försvinner

En samverkansplan med konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter.
Syftet är att effektivisera samverkan för att förhindra att barn försvinner, agera mer samordnat när ett försvinnande har inträffat, och effektivisera arbetet när ett barn påträffas.

Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

Familjehem för ensamkommande barn och unga

De flesta ensamkommande barn och unga placeras på HVB, men många bor i familjehem. Familjehemmets uppgift är att ge omvårdnad, vägledning och ett kärleksfullt bemötande. Familjehemmen har rätt till råd, stöd och utbildning från socialtjänsten så att de kan genomföra sitt uppdrag.

Ensamkommande barn och unga omfattas av samma lagstiftning som andra barn i familjehem och har rätt till en god vård.

Mer om familjehem för ensamkommande barn och unga 

Omslag till Ett hem att växa i - Studiehandledning för familjehemsutbildareStudiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare är till för kursledare som ska hålla familjehemsutbildningen Ett hem att växa i. Materialet har reviderats för att även omfatta familjehem som tar emot ensamkommande barn.

Ett hem att växa i – Studiehandledning för familjehemsutbildare

Omslag till Analys av situationen i socialtjänsten våren 2017Andelen ensamkommande flickor och yngre barn ökar

En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Socialstyrelsens analys visar att kommunerna behöver utveckla sitt mottagande av dem. Många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Ta del av analysen på Socialstyrelsens webbplats

Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Kunskapscentrumet ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Mer om Kunskapscentrum för ensamkommande barn

​Ensamkommande barn som är gifta

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn är detsamma oavsett om ett barn är gift eller inte. Barnets bästa ska vara avgörande för vilken placeringsform som är lämplig. En noggrann och omsorgsfull utredning behövs för att säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver.

Mer om ensamkommande barn som är gifta

Omslag till Ensamkommande barn och unga - handbok

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Omslagsbild till Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomarFolder om olika myndigheters ansvar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 

​Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd som ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för personal på HVB för barn och unga. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga