Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. 
Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och inom hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

Kunskapscentrum för ensamkommande

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper. 

Kunskapscentrumets uppgift är att samla och sprida aktuell kunskap, tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas samt synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Samarbete sker med berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, organisationer som företräder ensamkommande barn och unga samt andra representanter från civilsamhället. 

Kontakt  

Kunskapscentrums svarsfunktion för flyktingfrågor når du  via e-post på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller på telefonnummer
075-247 45 45.
Telefontider:
Tisdagar–fredag 9.00–11.00

Lyssna på podd #26 som handlar om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Begränsade möjligheter att placera ensamkommande barn i annan kommun

Den 1 juni trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl (LMA) i kraft som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast i vissa fall.

Läs mer om lagändringen här

​Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga 

Den 1 juli 2018 trädde ändringar i kraft i lagen (2016:752 ) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  Ändringen gäller ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

​Familjeåterförening

Inför eller i samband med att en förälder eller båda föräldrarna kommer till Sverige behöver återföreningen med barnet planeras.  Texten om familjeåterförening är ett förtydligande till informationen som står i  Ensamkommande barn och unga - handboken om socialnämndens ansvar.

Familjeåterförening

Boka in den 6 december i Stockholm

Socialstyrelsen och Skolverket planerar en nationell konferens om samverkan den 5–6 december i Stockholm. Dag 2 (den 6 december) anordnas tillsammans med Ensamkommandes förbund och utformas för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. Det går bra att anmäla sig till bara den dagen. Anmälan öppnar i september.

Läs mer om konferensen på Socialstyrelsens webbplats

Flyer om konferensen - för utskrift

 

​Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

Suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige var under 2017 mycket högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Det visar en rapport från Karolinska Institutet som på uppdrag av Kunskapscentrum för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet.

Läs eller ladda ner rapporten på Karolinska Institutets webbplats.(pdf)

Mer på Kunskapsguiden: 

Vård som inte kan anstå - unga asylsökande

Webbutbildning för socialtjänsten om normer utifrån ett hbtq-perspektiv

Socialstyrelsen har tagit fram webbutbildningen till stöd för ett mer inkluderande bemötande i socialtjänsten. Syftet är att ge fler individer rätt stöd och att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. I filmen här intill  berättar Växjö kommun hur de arbetar för att hbtq-perspektivet ska bli en naturlig del i ett inkluderande samhälle och med särskilt fokus på ensamkommande barn och unga. Filmen  ingår i webbutbildningen.