Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och inom hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

​Kunskapscentrum för ensamkommande

 
Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn stödjer socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa. Här publicerar centrumet aktuell kunskap och information för yrkesverksamma. 

Kontakt 

Vi svarar på frågor om regelverk och annan kunskap  måndag 13-15 och tisdag-fredag 9 -11. Ring 075- 247 45 45.
Du kan alltid ställa frågor via e-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till nyhetsbrev från Kunskapsguiden och Socialstyrelsen så får du våra nyheter direkt i mejlen.
 

Ta del av konferensen Samverkan för ensamkommande barn och unga

2019-01-17. Konferensen Samverkan för ensamkommande barn och unga genomfördes torsdagen den 6 december 2018. På Socialstyrelsens webbplats kan du ta del av flertalet av konferensens seminarier. Här finns länk till de seminarier som spelades in av Utbildningsradion (UR) och som kan ses i sin helhet på UR-play.  Du kan också ta del av powerpointpresentationer från konferensens övriga seminarier.

Samverkan för ensamkommande barn och unga på Socialstyrelsens webbplats

​Rapport om suicid bland ensamkommande

2018-02-19. Enligt en rapport från Karolinska Institutet var suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige under 2017 mycket höga både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs eller ladda ner rapporten på Karolinska Institutets webbplats.(pdf)

Mer på Kunskapsguiden: 

Vård som inte kan anstå - unga asylsökande

Människohandel - nytt tema på Kunskapsguiden

2018-11-14. Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Uppdraget skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn far illa, men det finns vissa faktorer att vara särskilt uppmärksam på.  

Tema Människohandel - barn


Barnets bästa vid återvändande

2018-10-17. Strömsunds kommun har uppdaterat sin handledning och karta över asylprocessen till modellen Barnets bästa vid återvändande. Anledningen är ändrade regelverk och ny kunskap. Du hittar det nya under rubriken Material barn som återvänder på länken nedan.

Barn i migration

Webbutbildning för socialtjänsten om normer utifrån ett hbtq-perspektiv

Socialstyrelsen har tagit fram webbutbildningen med syftet är att ge fler individer rätt stöd och att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. I utbildningen berättar bland annat Växjö kommun hur de arbetar för att hbtq-perspektivet ska bli en naturlig del i ett inkluderande samhälle och med särskilt fokus på ensamkommande barn och unga.

 

Lyssna på poddavsnitt om ensamkommande

#49 Barn i asylprocessen, 22 oktober 2018

#45 Barnäktenskap, 21 september 2018

#26 Kunskapscentrum för ensamkommande och socialtjänstens arbete, 20 oktober 2017
#6 Om ensamkommande barn och unga, 5 december 2016

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Se tidigare genomförda frukostseminarium från Socialstyrelsen

27 september 2018:

Barnäktenskap – hur kan socialtjänsten skydda?

27 oktober 2017:

Flickor på flykt - vad händer sedan