Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Under temat hittar du som möter ensamkommande barn och unga i ditt arbete stöd för att utveckla mottagandet.

 

​Tre kunskapsstöd om barn som försvinner

Länsstyrelserna har tagit fram en nationell kartläggning, ett metodstöd och en sammanställning av åtgärdsförslag om ensamkommande barn som försvinner.

Omslag till På flykt och försvunnenPå flykt och försvunnen – en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker

På flykt och försvunnen – metodstöd för regional samverkan kring ensamkommande barn som försvinner

På flykt och försvunnen – sammanställning av åtgärdsförslag till regeringen om barn som försvinner

Nytt kunskapscentrum inrättas

Den 1 april inrättar Socialstyrelsen ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Centrumet kommer att heta Kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Centrumet ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det ska ta fram stöd och ge verksamheterna förutsättningar att ge målgruppen god vård och omsorg.

Centrumet kommer att samverka med bland annat andra berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och representanter för civilsamhället.

Uppdraget beräknas pågå fram till år 2020.

​Filmer till ensamkommande som mår dåligt

Barnombudsmannen, NASP, Mind och Rädda Barnen har tagit fram två filmer till ensamkommande som mår psykiskt dåligt. Filmen nedan vänder sig direkt till de som mår dåligt, och den andra filmen riktar sig till de som känner någon som mår dåligt.

Se filmerna på Barnombudsmannens webbplats

​Podd om barn i asylprocessen

I Barnombudsmannens nya poddavsnitt kan du höra Barnombudsmannen Fredrik Malmberg prata om hur barn på flykt behandlas i Sverige, bristen på information, barn som inte fått komma till tals i asylprocessen och hur Migrationsverket kan bli bättre på att få fram barnspecifika asylskäl.

Med i podden finns också Anna Lindblad, rättslig expert på Migrationsverket, och Ignacio Vita, advokat med inriktning mot asyl och migrationsrätt.

Lyssna på avsnittet om om barn i asylprocessen på Barnombudsmannens webbplats

Omslag till Ensamkommande barn och unga - handbok

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

​Information till ensamkommande barn och unga

Filmen Vad händer nu? ger ensamkommande barn och unga information om första tiden i Sverige. Den kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning och en informationsskrift.

Information till ensamkommande barn och unga

​Podd om ensamkommande barn och unga

Hur många ensamkommande barn och unga kommer till Sverige varje år? Vad gör samhället för den som är under respektive över 18 år och hur funkar det egentligen med åldersbedömningar? I podden På djupet kan du lyssna på ett samtal mellan experter Elisabet Svedberg, Åsa Malmros och Lars-Torsten Larsson.

Avsnittet om ensamkommande barn och unga på Socialstyrelsens webbplats

​Folder om olika myndigheters ansvar

Omslagsbild till Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomarEtt gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar