Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och inom hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

Kunskapscentrum för ensamkommande

På Socialstyrelsen finns ett nationellt kunskapscentrum för arbetet med ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper. Kunskapscentrumets uppgift är att samla och sprida aktuell kunskap, tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas samt synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Kontakt  

Du kan kontakta vår svarsfunktion om rådande regelverk och aktuell kunskap, på telefonnummer 075- 247 45 45 måndag 13-15, tisdag-fredag 9-11. Eller via e-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Lyssna på poddavsnitt #26 som handlar om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Välkommen till konferensen Samverkan för ensamkommande barn och unga
 

Konferensen vänder sig tillpersonal i skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, på ungdomsmottagningar och på boenden.

Plats: Folkets hus i Stockholm den 6 december 2018

Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver?

Kom och inspireras av arbetssätt och metoder från kommuner, landsting, regioner, myndigheter, civilsamhället och forskning.

 Till program och anmälan på Socialstyrelsens webbplats 

​Seminarium: Barnäktenskap – hur kan socialtjänsten skydda?

Socialstyrelsen höll den 27 september 2018 ett frukostseminarium om hur socialtjänsten med stöd av skolan och andra aktörer kan upptäcka, stödja och skydda barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta.

Se seminariet på Socialstyrelsens webbplats

 

​Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

Enligt en rapport från Karolinska Institutet var suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige under 2017 mycket högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs eller ladda ner rapporten på Karolinska Institutets webbplats.(pdf)

Mer på Kunskapsguiden: 

Vård som inte kan anstå - unga asylsökande

Bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehålls-tillstånd enligt den s.k. gymnasielagen

Vissa ensamkommande unga över 18 år som ansöker om tillstånd enligt bestämmelserna i den nya gymnasielagen har sedan tidigare fått avslagsbeslut på ansökan om uppehålls-tillstånd, och tidsfristen för frivillig avresa från Sverige har löpt ut.

Läs mer om bistånd enligt LMA

​Familjeåterförening

Inför eller i samband med att en förälder eller båda föräldrarna kommer till Sverige behöver återföreningen med barnet planeras.  Texten om familjeåterförening är ett förtydligande till informationen som står i  Ensamkommande barn och unga - handboken om socialnämndens ansvar.

Familjeåterförening

Begränsade möjligheter att placera ensamkommande barn i annan kommun

Den 1 juni trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl (LMA) i kraft som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast i vissa fall.

Läs mer om lagändringen här

​Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga 

Den 1 juli 2018 trädde ändringar i kraft i lagen (2016:752 ) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  Ändringen gäller ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.