Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Under temat hittar du som möter ensamkommande barn och unga i ditt arbete stöd för att utveckla mottagandet.

 

​Information till ensamkommande barn och unga

Filmen Vad händer nu? ger ensamkommande barn och unga information om första tiden i Sverige. Den kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning och en informationsskrift.

Information till ensamkommande barn och unga

​Podd om ensamkommande barn och unga

Hur många ensamkommande barn och unga kommer till Sverige varje år? Vad gör samhället för den som är under respektive över 18 år och hur funkar det egentligen med åldersbedömningar? I podden På djupet kan du lyssna på ett samtal mellan experter Elisabet Svedberg, Åsa Malmros och Lars-Torsten Larsson.

Avsnittet om ensamkommande barn och unga på Socialstyrelsens webbplats

Omslag till Ensamkommande barn och unga - handbok

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

​Folder om olika myndigheters ansvar

Omslagsbild till Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomarEtt gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 

​HVB för ensamkommande barn och unga

HVB för ensamkommande barn och unga ska tillgodose barnens behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd för att utvecklas. Därför behöver personalen ha tillräckliga kunskaper för att bemöta barnen utifrån deras behov och kunna hantera de situationer som uppstår i vardagen.

HVB för ensamkommande barn och unga