Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. 
Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

Kunskapscentrum för ensamkommande

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper. 

Kunskapscentrumets uppgift är att samla och sprida aktuell kunskap, tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas samt synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Samarbete sker med berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, organisationer som företräder ensamkommande barn och unga samt andra representanter från civilsamhället. 

Kontakt  

Kunskapscentrums svarsfunktion för flyktingfrågor når du  via e-post på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller på telefonnummer
075-247 45 45.
Telefontider:
Måndagar 13.00–15.00
Tisdagar–fredag 9.00–11.00

Lyssna på podd #26 som handlar om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

​Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

Suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige var under 2017 mycket högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Det visar en rapport från Karolinska Institutet som på uppdrag av Kunskapscentrum för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet.

Läs eller ladda ner rapporten på Karolinska Institutets webbplats.(pdf)
Mer på Kunskapsguiden:
Vård som inte kan anstå - unga asylsökande

​Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga

Nu finns ett nytt tema om ptsd hos barn och unga på Kunskapsguiden. I temat beskrivs symtom, bemötande och behandling. Barn och unga som varit med om en traumatisk händelse behöver emotionellt stöd, möjlighet att komma till ro i en stabil miljö med skola och meningsfulla aktiviteter. Vissa barn och unga kan behöva psykiatrisk behandling.

Ptsd hos barn och unga

​Ett gemensamt ansvarOmslagsbild till Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 

Omslag till Att samverka kring ensamkommande barn som försvinnerAtt samverka kring ensamkommande barn som försvinner

En samverkansplan med konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter.
Syftet är att effektivisera samverkan för att förhindra att barn försvinner, agera mer samordnat när ett försvinnande har inträffat, och effektivisera arbetet när ett barn påträffas.

Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

​Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

 

Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande i grupperna och att det är viktigt med förebyggande insatser.

 Ta del av resultatet av kartläggningen på Folkhälsomyndighetens webbplats