Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och inom hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

​Kunskapscentrum för ensamkommande

 

Kontakt  

Vi svarar på frågor om regelverk och kunskap måndag 13-15 och tisdag-fredag 9 -11. Ring 075- 247 45 45.

Du kan alltid ställa frågor via e-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Kunskapsguidens och Socialstyrelsens nyhetsbrev så får du våra nyheter direkt i mejlen.

Människohandel - nytt tema på Kunskapsguiden

14 november 2018. Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Uppdraget skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn far illa, men det finns vissa faktorer att vara särskilt uppmärksam på.  

Tema Människohandel - barn


Barnets bästa vid återvändande

17 oktober 2018. Strömsunds kommun har uppdaterat sin handledning och karta över asylprocessen till modellen Barnets bästa vid återvändande. Anledningen är ändrade regelverk och ny kunskap. Du hittar det nya under rubriken Material barn som återvänder på länken nedan.

Barn i migration

​Rapport om suicid bland ensamkommande

Enligt en rapport från Karolinska Institutet var suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige under 2017 mycket högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs eller ladda ner rapporten på Karolinska Institutets webbplats.(pdf)

Mer på Kunskapsguiden: 

Vård som inte kan anstå - unga asylsökande

Bistånd enligt LMA för personer som ansökt om uppehålls-tillstånd enligt den s.k. gymnasielagen

Vissa ensamkommande unga över 18 år som ansöker om tillstånd enligt bestämmelserna i den nya gymnasielagen har sedan tidigare fått avslagsbeslut på ansökan om uppehålls-tillstånd, och tidsfristen för frivillig avresa från Sverige har löpt ut.

Läs mer om bistånd enligt LMA

​Familjeåterförening

Inför eller i samband med att en förälder eller båda föräldrarna kommer till Sverige behöver återföreningen med barnet planeras.  Texten om familjeåterförening är ett förtydligande till informationen som står i  Ensamkommande barn och unga - handboken om socialnämndens ansvar.

Familjeåterförening

Begränsade möjligheter att placera ensamkommande barn i annan kommun

Den 1 juni trädde ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl (LMA) i kraft som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast i vissa fall.

Läs mer om lagändringen här

​Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga 

Den 1 juli 2018 trädde ändringar i kraft i lagen (2016:752 ) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  Ändringen gäller ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

Lyssna på poddavsnitt om ensamkommande

#49 Barn i asylprocessen, 22 oktober 2018

#45 Barnäktenskap, 21 september 2018

#26 Kunskapscentrum för ensamkommande och socialtjänstens arbete, 20 oktober 2017
#6 Om ensamkommande barn och unga, 5 december 2016

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Se tidigare genomförda frukostseminarium från Socialstyrelsen

27 september 2018:

Barnäktenskap – hur kan socialtjänsten skydda?

27 oktober 2017:

Flickor på flykt - vad händer sedan