Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. 
Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

Kunskapscentrum för ensamkommande

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper. 

Kunskapscentrumets uppgift är att samla och sprida aktuell kunskap, tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas samt synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Samarbete sker med berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, organisationer som företräder ensamkommande barn och unga samt andra representanter från civilsamhället.

Lyssna på podd #26 som handlar om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

 

​Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

 

Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande i grupperna och att det är viktigt med förebyggande insatser.

 Ta del av resultatet av kartläggningen på Folkhälsomyndighetens webbplats


Kontakt med Kunskapscentrum

 

Kunskapscentrums svarsfunktion för flyktingfrågor når du  via e-post på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller på telefonnummer
075-247 45 45.
Telefontider:
Måndagar 13.00–15.00
Tisdagar–fredag 9.00–11.00

​Se seminariet Flickor på flykt – vad händer sen?

 

Den 27 oktober 2017 anordnades ett seminarium om ensamkommande flickor, Flickor på flykt – vad händer sen?

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De flesta placeras i nätverkshem, en typ av familjehem som barnet oftast redan känner. Vad kan vi göra tillsammans för att möta dessa flickors behov?

Seminariet Flickor på flykt  vad händer sen? på Socialstyrelsens webbplats

​Ett gemensamt ansvarOmslagsbild till Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 

Omslag till Att samverka kring ensamkommande barn som försvinnerAtt samverka kring ensamkommande barn som försvinner

En samverkansplan med konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter.
Syftet är att effektivisera samverkan för att förhindra att barn försvinner, agera mer samordnat när ett försvinnande har inträffat, och effektivisera arbetet när ett barn påträffas.

Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

​Ensamkommande barn som är gifta

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn är detsamma oavsett om ett barn är gift eller inte. Barnets bästa ska vara avgörande för vilken placeringsform som är lämplig. En noggrann och omsorgsfull utredning behövs för att säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver.

Mer om ensamkommande barn som är gifta