Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. 
Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

Kunskapscentrum för ensamkommande

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper. 

Kunskapscentrumets uppgift är att samla och sprida aktuell kunskap, tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas samt synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Samarbete sker med berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, organisationer som företräder ensamkommande barn och unga samt andra representanter från civilsamhället. 

Kontakt  

Kunskapscentrums svarsfunktion för flyktingfrågor når du  via e-post på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller på telefonnummer
075-247 45 45.
Telefontider:
Måndagar 13.00–15.00
Tisdagar–fredag 9.00–11.00

Lyssna på podd #26 som handlar om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

​Familjeåterförening

Inför eller i samband med att en förälder eller båda föräldrarna kommer till Sverige behöver återföreningen med barnet planeras. 

Texten om familjeåterförening är ett förtydligande till informationen som står i  Ensamkommande barn och unga - handboken om socialnämndens ansvar.

Familjeåterförening

​Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

Suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige var under 2017 mycket högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Det visar en rapport från Karolinska Institutet som på uppdrag av Kunskapscentrum för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet.

Läs eller ladda ner rapporten på Karolinska Institutets webbplats.(pdf)
Mer på Kunskapsguiden: 

Vård som inte kan anstå - unga asylsökande

Webbutbildning för socialtjänsten om normer utifrån ett hbtq-perspektiv

Socialstyrelsen har tagit fram webbutbildningen till stöd för ett mer inkluderande bemötande i socialtjänsten. Syftet är att ge fler individer rätt stöd och att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. I filmen här intill  berättar Växjö kommun hur de arbetar för att hbtq-perspektivet ska bli en naturlig del i ett inkluderande samhälle och med särskilt fokus på ensamkommande barn och unga. Filmen  ingår i webbutbildningen.

 

Nationell konferens kring samverkan

 Socialstyrelsen och Skolverket bjuder in till tvådagskonferens den 5–6 december i Stockholm. Dag två anordnas även tillsammans med Ensamkommandes förbund.

Den 5 december har temat samverkan mellan skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst så att barn och unga ska få tidiga och samordnade insatser. Den 6 december har temat samverkan för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och insatser som de behöver. Du kan välja att anmäla dig till en av dagarna eller till båda dagarna. Mer information kommer publiceras på Socialstyrelsens och Skolverkets webb. Boka redan nu in den 5-6 december 2018.

Flyer om konferensen - för utskrift

 

​Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande i grupperna och att det är viktigt med förebyggande insatser. De viktigaste resultaten från fyra delstudier presenteras i ett sammanfattande faktablad.

Ladda ner faktabladet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ta del av hela resultatet av kartläggningen på Folkhälsomyndighetens webbplats