Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Till stöd för dig som arbetar med dessa frågor inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn. Kunskapscentrumet ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga.

 

Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Socialstyrelsen har inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Kunskapscentrumet ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Mer om Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Omslag till Analys av situationen i socialtjänsten våren 2017Andelen ensamkommande flickor och yngre barn ökar

En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Socialstyrelsens analys visar att kommunerna behöver utveckla sitt mottagande av dem. Många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Ta del av analysen på Socialstyrelsens webbplats

​Ensamkommande barn som är gifta

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn är detsamma oavsett om ett barn är gift eller inte. Barnets bästa ska vara avgörande för vilken placeringsform som är lämplig. En noggrann och omsorgsfull utredning behövs för att säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver.

Mer om ensamkommande barn som är gifta

​Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd som ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för personal på HVB för barn och unga. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Omslag till Ensamkommande barn och unga - handbok

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Omslagsbild till Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomarFolder om olika myndigheters ansvar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar är en folder som beskriver vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 

​Podd om barn i asylprocessen

I Barnombudsmannens nya poddavsnitt kan du höra Barnombudsmannen Fredrik Malmberg prata om hur barn på flykt behandlas i Sverige, bristen på information, barn som inte fått komma till tals i asylprocessen och hur Migrationsverket kan bli bättre på att få fram barnspecifika asylskäl.

Med i podden finns också Anna Lindblad, rättslig expert på Migrationsverket, och Ignacio Vita, advokat med inriktning mot asyl och migrationsrätt.

Lyssna på avsnittet om om barn i asylprocessen på Barnombudsmannens webbplats

​Information till ensamkommande barn och unga

Filmen Vad händer nu? ger ensamkommande barn och unga information om första tiden i Sverige. Den kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning och en informationsskrift.

Information till ensamkommande barn och unga