Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Samtal med barn

Samtal med barn

Barn ska ges möjlighet att vara delaktiga. Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Samtalet behövs för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet. Du som i ditt arbete möter barn får i det här temat ett generellt och grundläggande stöd för samtal med barn. Med barn avses alla under 18 år.

 

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården samt tandvården

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn  ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Med barn avses alla under 18 år.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården på Socialstyrelsens webbplats

Samtal med barn.jpg

Barnrättskommittén

FN:s kommitté för barnets rättigheter Barnrättskommittén) i Genève övervakar efterlevnaden av barnkonventionen. Barnrättskommittén publicerar så kallade allmänna kommentarer, om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Kommentarerna kan läsas på Barnombudsmannens webbplats. Här hittar du även informationsmaterial om barnkonventionen på olika språk för barn,

Barnrättskommittén på BOs webbplats

Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstödet ger en kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen om mognadsbedömningar för barns delaktighet.