Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Sex mot ersättning

Sex mot ersättning

Barn och unga som har sex mot ersättning har rätt att få det stöd och skydd som de behöver. Kunskapsområdet utvecklas och ny kunskap om ungas sexuella risktagande och utsatthet kommer kontinuerligt. Inom verksamheter som möter barn och unga behövs mer kunskap för att göra yrkesutövandet tydligt och säkert.

 

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och skydd till barn och unga

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer för barn och unga. Den vänder sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

Mer om webbutbildningen

 

Om du inte kan se filmen pröva att öppna webbsidan i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox

​Stöd vid arbete med barn i ärenden om människohandel och exploatering

Här finns beskrivs det material som Socialstyrelsen tagit fram till stöd för dig som i arbetet möter barn som är eller kan vara utsatta för människohandel eller exploatering.
 

Omslag: Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och ungaSex mot ersättning – utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga

Utbildningsmaterialet fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning.

Mer om utbildningsmaterialet

Omslag: Att våga frågaAtt våga fråga

En rapport om att möta unga människor som har sex mot ersättning eller skadar sig med sex. Utgiven av Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa, KCSH, Stockholms läns landsting.

Att våga fråga

Sexit – samtal för bättre sexuell hälsa

Sexit är ett forsknings- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom VGregion. Det syftar till att ungdomar och andra som är särskilt sexuellt riskutsatta eller risktagande ska identifieras och erbjudas stöd. Sexit består av en förberedande utbildning och ett frågeformulär med tillhörande handbok.

Sexit - Samtal för bättre sexuell hälsa