Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Teman Självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök

Många unga som gör självmordsförsök eller begår självmord har haft ångest, depression, missbruk eller beroende. Preventiva insatser är därför viktigt för att förhindra självmord och självmordsförsök. Genom att göra händelseanalyser efter självmord kan man öka kunskapen och upptäcka förbättringsområden.

 

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention innehålller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Broschyren tar upp samtliga områden och ger exempel på vilka insatser man kan göra för att minska risken för självmord.

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

​Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök utvärderar metoder som kan användas inom skolan för att förhindra självskador.

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

​Händelseanalyser efter självmord

En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar hur man förhindrar att det sker igen. Syftet med händelseanalyser är att öka kunskapen om självmord och upptäcka förbättringsområden. De kan också vara en viktig del av stödet till de närstående, personalgruppen och andra efterlevande.

Filmen Händelseanalys – ett arbetssätt för att utreda självmord bland barn och unga är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.
 

Händelseanalys efter självmord

Omslag till Forskning i korthet: Problemet självmord

​Forskning i korthet: Problemet självmord

Forskning i korthet: Problemet självmord går igenom vilka möjligheter som finns för att minska risken för självmord och vilka kunskapsluckor som finns inom området.

Forskning i korthet: Problemet självmord

Omslag till Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyserStödmaterial om att utreda självmord genom händelseanalyser

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser är ett stödmaterial om händelseanalyser efter självmord. Syftet är att motivera kommuner att utreda självmord som ett led i det förebyggande arbetet.

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser