Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Kurser & utbildningar Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

Webbutbildningen Sex mot ersättning syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. Den vänder sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

​För att öka yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningsmaterial i form av webbutbildning och en skrift.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar och är avsedd för självstudier. Till utbildningen hör också ett webbaserat stöd för reflektion och vidare diskussion i arbetsgruppen. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. Utbildningen ska ge dig en ökad förståelse om fenomenet, bemötande samt insatser och åtgärder.

Målgrupp

Webbutbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och unga som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning.

Mål med webbutbildningen

Öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i. Utbildningen ska ge dig en ökad förståelse om fenomenet, bemötande samt insatser och åtgärder.

Tid för genomförande

Utbildningen tar cirka 45 minuter att gå igenom. Utbildningen kan genomföras individuellt, men du får ut allra mest om den kombineras med dialog och reflektion. Gruppdiskussionen tar cirka 60 minuter att genomföra.

Kursintyg

När du är klar med webbutbildningen kan du skriva ut ett kursintyg. För att kunna skriva ut intyget måste du först svara på några frågor i en utvärdering.

Registrering

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Optimal användning sker på nyare surfplattor och datorer. Det krävs också att du är ansluten till internet och har tillgång till ljud eftersom utbildningen innehåller röst och några filmer.

Systemkrav

Utbildningen är responsiv och formatet anpassar sig till vilken enhet du använder: dator, mobil eller surfplatta.

Dator

System1 GHz processor.

4 GB RAM Internetuppkoppling: minst 2 Mbit/sek.

Webbläsare: Windows PC: Internet Explorer 9 - 11 (fungerar på IE 8 men med viss nedsättning av grafisk återgivning) Windows PC: Google Chrome, testat på v 39.0.2171 Mac OS X: Safari, senaste version.

Surfplatta

Ipad 2 med iOS 7.1 till 8.1 i Safari. Testat på iPad 2, 3, 4 och Air. För bästa upplevelse rekommenderas iPad 3 eller uppåt. Android 4.2 och 4.3 och inbyggd webbläsare. Testad på Samsung Galaxy Note 10.1 och Asus Memo FHD 10.

Smartphone

iPhone 4 med version 7. X till 8.1. För bästa upplevelse rekommenderas iPhone 5 eller iPhone 6. Android - operativsystem Android 4.3 och 4.4. Som hårdvara rekommenderas Samsung Galaxy S3 eller motsvarande hårdvara och uppåt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Introduktionsfilm till Socialstyrelsens webbutbildning Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga.

​Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga


Utbildningsmaterial på Socialstyrelsens webbplats
Mer om sex mot ersättning –  barn och unga på Socialstyrelsens webbplats