Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn och unga Aktuellt Temat Familjeorienterat arbetsätt på Kunskapsguiden – nytt och utökat innehåll

Temat Familjeorienterat arbetsätt på Kunskapsguiden – nytt och utökat innehåll

Temat Familjeorienterat arbetssätt på Kunskapsguiden har fått nytt och utökat innehåll. Här kan verksamheter inom socialtjänsten få kunskap och vägledning i att införa ett familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd.

​När föräldrar med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i utredningar och insatser för bästa möjliga resultat och bemötande. Att arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt förutsätter intern samordning mellan verksamhetens olika enheter för att förbättra stödet till barn och föräldrar i familjer med missbruk.

På Kunskapsguiden har vi nu publicerat nytt och utökat innehåll för temat som handlar om familjeorienterat arbetssätt. Här kan verksamheter inom socialtjänsten få kunskap och vägledning i att införa ett familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten. Temat har nu utökats med fyra nya kunskapsområden:

  • Kunskap och kompetensutveckling
  • Insatser
  • Systematisk uppföljning
  • Lärande exempel

Sedan tidigare finns kunskapsområdena:

  • Samverkan
  • Skapa en rund och implementera
  • Sekretess

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar temat Familjeorienterat arbetssätt som en samlingspunkt för nationella aktörers olika kunskapsstöd inom området barn och unga.

Familjorienterat arbetssätt på Kunskapsguiden 

​Området Barn och unga är under ständig utveckling. Under 2016 kommer Kunskapsguidens redaktion löpande publicera nya hälsoproblem och teman med tillhörande kunskapsstöd.