Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik

Om evidensbaserad praktik

I evidensbaserad praktik strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken.

Den evidensbaserade modellen
​Den evidensbaserade modellen.

​Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.

Ett förhållningssätt

Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt med den berörda personen i centrum, för kritisk värdering, ett transparent beslutsfattande och inlärning i en tillvaro där vi aldrig kommer att ha tillräcklig kunskap om vad som fungerar för en speciell klient.

Bygger på fyra kunskapskällor

En evidensbaserad praktik bygger på sammanvägningen av fyra kunskapskällor: bästa tillgängliga kunskap, personens erfarenhet och önskemål, personens situation och professionell expertis. Den professionelle integrerar de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och beslutsgrunderna redovisas öppet. ​​

​Politiskt direktiv att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat​

Utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18) kom ut 2008. I den konstaterades att socialtjänstens arbete i för liten utsträckning baseras på kunskap om effekter av olika insatser, arbetssätt och metoder.

Enligt utredningen ska det långsiktiga målet vara att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och där presenterades ett antal förslag på åtgärder. Som en följd av utredningen har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting slutit överenskommelser om att arbeta gemensamt för att implementera en evidensbaserad praktik.​

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18) på riksdagens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?