Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Aktuellt Nytt tema om våld

Nytt tema om våld

Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för våld i högre utsträckning än andra. Vården och omsorgen har en viktig roll i att kunna upptäcka och uppmärksamma våld, verka för att våldsutsatta erbjuds vård och omvårdnad eller hänvisa till stöd- och hjälpinsatser från andra aktörer.

​Att leva med en eller flera funktionsnedsättningar innebär för många ett särskilt beroende av andra människor och sårbarhet i många situationer. Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för våld i högre utsträckning än andra. Beroendet av andra människor och sårbarheten kan även medföra en risk för att våldet upprepas.

En del av de personer som utsatts för våld kan ha svårigheter med tal och kommunikation eller andra hinder för att berätta om en händelse eller situation. Det händer också att personer med tal- och språksvårigheter, utvecklingsstörning eller psykisk funktionsnedsättning inte fullt ut blir trodda då de berättar. Den enskildes kontaktnät består ofta av ett fåtal personer vilket i sig kan leda till att deras utsatthet inte heller blir känd.

Vården och omsorgen har en viktig roll i att kunna upptäcka och uppmärksamma våld, verka för att våldsutsatta erbjuds vård och omvårdnad eller hänvisa till stöd- och hjälpinsatser från andra aktörer.

Alla ska behandlas lika inför lagen och få tillgång till rättssystemet på lika villkor. Flera myndigheter och verksamheter har ansvar att uppmärksamma våld och erbjuda stöd till våldsutsatta personer. Våldsutsatta personer med funktionsnedsättningar ska precis som andra få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Kunskapsguiden har publicerat ett nytt tema om Våld. Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar detta tema som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstödjande produkter inom området.

Temat Våld på Kunskapsguiden