Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Aktuellt Så kan du stödja personer med nedsatt beslutsförmåga – nytt tema

Så kan du stödja personer med nedsatt beslutsförmåga – nytt tema

Stödja vuxna personers vilja är ett nytt tema och ett metodstöd på Kunskapsguiden. Temat ger praktiska råd om hur du kan stödja personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja när insatser planeras, erbjuds och genomförs.

​Många personer med behov av stöd och service från socialtjänsten behöver stöd för att uttrycka sin vilja, kunna fatta underbyggda beslut och få sina rättigheter tillgodosedda. Därför behöver personal som möter personer med nedsatt beslutsförmåga ge dem stöd.

Bästa tillgängliga vilja

Stödet till personer att uttrycka sin vilja behöver utformas individuellt och målet är att vid varje tillfälle stödja personen att utrycka det som metodstödet kallar bästa tillgängliga vilja. Bästa tillgängliga vilja innebär att utgå från att en persons vilja kan vara av olika kvalitet. Alla kan ge uttryck för sin vilja – men viljan kan när den uttrycks – vara mer eller mindre stark. Om den inte upplevs som tillräckligt stark är det viktigt att vara observant och ge stöd för att säkra viljan.

Stödja vuxna personers vilja är ett nytt tema

Stödja vuxna personers vilja är ett nytt tema och ett metodstöd som ger praktiska råd om hur handläggare och utförare kan stödja personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja när insatser planeras, erbjuds och genomförs.

Stödja vuxna personers vilja