Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? vänder sig till beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvård och tandvård. I handboken beskrivs bland annat regler om ansvar, krav och befogenheter för olika personalkategorier och arbetsuppgifter.

Omslagsbild till Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

​Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? vänder sig till beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvård och tandvård. I handboken beskrivs bland annat regler om ansvar, krav och befogenheter för olika personalkategorier och arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen får ofta frågor om vilka arbetsuppgifter olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården får utföra. Frågorna kommer från företrädare för olika verksamheter, utbildningsanordnare och enskilda yrkesutövare. Ofta blir svaret att det inte finns någon regel om vem som får utföra den aktuella arbetsuppgiften. Det innebär dock inte att det helt saknas bestämmelser att förhålla sig till. Allmänna regler på hälso- och sjukvårdens område måste beaktas när till exempel verksamhetschefen bestämmer vem som ska utföra olika arbetsuppgifter. Arbetet ska fördelas så att kraven på hälso- och sjukvården och tandvården uppfylls.

Handboken Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? riktar sig till bland annat personalplanerare, verksamhetsansvariga, utbildare och enskilda yrkesutövare. Den kan bidra till en ökad kunskap om hur regelverket ska tolkas och tillämpas. Tydlighet när det gäller vem som får göra vad har stor betydelse i vårdens kvalitetssäkringsarbete och ytterst för patientsäkerheten.

Handboken ersätter den tidigare upplagan med samma namn från 2004 och hänvisar till de författningar som gällde i juni 2015.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? är utgiven av Socialstyrelsen.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?