Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri innehåller kartläggning och beskrivning av olika metoder för brukarmedverkan och brukarinflytande samt beskrivning av de utvärderingar som gjorts av metoderna. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst coh psykiatri

​Att stärka brukares medverkan och inflytande över sina insatser är en viktig del på vägen till en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri innehåller kartläggning och beskrivning av metoder för brukarmedverkan och brukarinflytande som identifierats via en sökning av forskning och praktiken. Den innehåller även beskrivningar av de utvärderingar som gjorts av de olika metoderna. Brukares, utförares och personals erfarenheter av några metoder finns också beskrivna.

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri är utgiven av Socialstyrelsen.

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?