Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell läkemedelsstrategi

Nationell läkemedelsstrategi

Den nationella läkemedelsstrategin syftar till att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Rapporten innehåller målen för strategin samt handlingsplan och problembeskrivning.

​Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram den nationella läkemedelsstrategin tillsammans med en bred uppslutning av aktörer på läkemedelsområdet. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet.

Tre långsiktiga mål

Den nationella läkemedelsstrategin innefattar tre målområden med tillhörande 18 aktiviteter. Målområdena utgår ifrån några av de huvudsakliga utmaningarna som Sverige står inför på läkemedelsområdet.
De tre målområdena är följande:
  1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning.
  2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning.
  3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

Nationell läkemedelsstrategi är utgiven av Regeringskansliet.

Nationell läkemedelsstrategi 2016 på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?