Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Metodguiden för socialt arbete ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis

ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis

ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av unga missbrukare och unga med social problematik. Metoden rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

​ADAD utvecklades på 80-talet av A. S. Friedman och A. Utada vid Philalelphia Psychiatric Center i USA. En svensk version utvecklades på 90-talet i Sverige och metoden introducerades inom ramen för Statens Institutionsstyrelses (SiS) behandlingshem, men används också inom andra institutioner (HVB) och ibland inom socialtjänstens utredningsarbete. En särskild version har arbetats fram för socialtjänsten, men intervjuformuläret som ingår i denna granskning är detsamma, varför granskningen gäller även för den versionen. Den del som skiljer sig åt är den inledande delen av intervjun som behandlar administrativa uppgifter och den unges bakgrund.

Målgrupp och användningsområde

Målgruppen för ADAD är unga människor med social problematik. ADAD är ett utredningsformulär som kan användas i utredningsarbete men också vid behandlingsplanering.

ADAD på Socialstyrelsens webbplats​


 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra

 
Mer om Metodguiden för socialt arbete