Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

SCL-90 – symptoms Checklist

SCL-90 är avsedd för personer över 13 år och mäter personens egen uppfattning om sitt fysiska och psykiska hälsotillstånd.

​SCL-90 mäter psykiska symtom, obehag och sjukdomstecken.

Målgrupp

Skalan ska användas på personer över 13 år.

Beskrivning

Skalan avser att mäta hur en person själv tycker sig ha mått psykiskt och fysiskt under den senaste veckan. SCL-90 är en självskattningsskala med 90 frågor som kategoriseras i nio diagnostiska subskalor samt tre ”globala” skalor. Skattningarna ges ett numeriskt värde från 0–4. Dessa skattningar ligger sedan till grund för ett så kallat "general index" där alla skattningar summeras och delas med antalet item (90 st).

De tio olika symtomvariablerna är: Somatisering, tvångsmässighet, interpersonell känslighet, depression, ångest, aggression, fobisk ångest, paranoia, psykotism och tilläggsskala. Skalan används som komplement till andra diagnostiska metoder och för evaluering av bland annat behandlingseffekt.

SCL-90 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman