Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Metodguiden för socialt arbete SDQ – The strengths and Difficulties Questionnaire

SDQ – The strengths and Difficulties Questionnaire

SDQ är ett bedömningsinstrument som används för att få en uppfattning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret består av 25 frågor inom fem olika områden och är fritt att använda.

​Syfte

Syftet med formuläret är att göra en bedömning av barns beteende och utifrån denna bedömning få en uppfattning om barns psykiska hälsa.

Målgrupp

SDQ-Sve finns för föräldra- och lärarskattning av 3–16-åriga barns och ungdomars psykiska hälsa, samt självskattning av 11–16-åriga ungdomar.

Beskrivning

Formuläret består av 25 frågor om barnet gällande fem olika områden: Hyperaktivitet/koncentrationsproblem, beteendeproblem, kamratrelationsproblem, emotionella symptom samt några frågor om barnets sociala styrkor. Formulär för uppföljning finns för samtliga versioner. SDQ är fritt att använda, det är dock inte tillåtet att ändra i formuläret.

SDQ på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem