Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Nationella riktlinjer

 

 
 

 Nationella riktlinjer

 
Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning – RemissversionNationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning – Remissversion ger rekommendationer om åtgärder vid epilepsi. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroendeSocialstyrelsen har under 2017 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen innebär uppdaterade rekommendationer om tester av narkotika i salivprov och om kognitiv beteendeterapi som tillägg till nedrappning av bensodiazepiner. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för vård och stöd schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – stöd för styrning och ledning - remissversionDe nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd hos vuxna omfattar bland annat insatser vid insjuknande i psykos, antipsykotisk läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, samordningsmodeller, boendeinsatser, rehabilitering, åtgärder vid akuta tillstånd och åtgärder vid fysisk ohälsa. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomSocialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 innehåller rekommendationer för både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 – stöd för styrning och ledningSocialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 ger rekommendationer om vuxna och i vissa fall särskilda grupper som gravida, ammande och personer som ska genomgå operation. De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillståndSocialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd 2011 innefattar rekommendationer inom områdena tidiga åtgärder, delaktighet, utbildning, psykologisk behandling, kognitiv och social träning, arbete, boende och samordning.
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – remissversionDe nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor omfattar åtgärder för att stödja människor att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Syftet är att förbättra hälsan och förebygga och behandla sjukdomar. Ett särskilt fokus läggs på att stödja riskgrupper. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – komplettering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillståndNationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd ger rekommendationer om läkemedelsbehandling vid schizofreni. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Kortversion av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoderKortversion av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är utgiven av Socialstyrelsen.
 

 Om Nationella riktlinjer

 

​Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Riktlinjerna riktar sig till såväl beslutsfattare som verksamhetsledningar och är ett stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

​Podd om nationella riktlinjer

Varför behöver vården nationella riktlinjer för hur olika tillstånd bör behandlas? Hur skapas riktlinjerna och hur används de i vardagen? Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Avsnittet om nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats