Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk och beroende Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen har under 2017 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen innebär uppdaterade rekommendationer om tester av narkotika i salivprov och om kognitiv beteendeterapi som tillägg till nedrappning av bensodiazepiner. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

​Efter översynen av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende har rekommendationer uppdaterats om tester av narkotika i salivprov och om kognitiv beteendeterapi som tillägg till nedtrappning av bensodiazepiner. Dessutom har terminologin för opioidberoende uppdaterats enligt nya föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende har som syfte att stimulera till att vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder används inom detta område. Det är också ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?