Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Spelproblem

Både allvarliga och mindre allvarliga problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

 

​Hur vanligt är spelproblem?

Problem med spel om pengar leder ofta till allvarliga hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser, både för spelaren själv och för personer i hans eller hennes närhet.

Ungefär två procent av Sveriges befolkning i åldern 18–84 år har spelproblem, det vill säga 134 000 personer. För cirka 31 000 personer är spelproblemen allvarliga, och ytterligare fyra procent av befolkningen ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem.

Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

Om spelproblem

Omslag till Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

I Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar? presenteras vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast i, och vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem.

Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

​Stöd och behandling av spelproblem

Kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI, är de vanligaste behandlingsmetoderna för problem med spel om pengar. Personer med spelproblem kan även få stort stöd av sina anhöriga och andra närstående.

Läs mer om stöd och behandling av spelproblem

​Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan möjligen minska spelberoende eller problemspelande. Det visar en systematisk litteraturöversikt från SBU.

Spel om pengar – behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande

Omslag till Problem med spel om pengarProblem med spel om pengar – vi reder ut begreppen

I Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen presenteras de vanligaste och viktigaste begreppen inom området spel om pengar, till exempel spelproblem, riskabelt spelande och spelberoende.

Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen

Omslag till Spel om pengar är en folkhälsofrågaSpel om pengar är en folkhälsofråga

I Spel om pengar är en folkhälsofråga presenteras en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att förebygga spelproblem.

Spel om pengar är en folkhälsofråga

​Uppmärksamma spelproblem

Problem med spel om pengar kan få långtgående konsekvenser för individens hälsa, socioekonomiska situation och förmåga att delta i arbete eller studier. Genom att vara uppmärksam på tecken på spelproblem kan den som arbetar inom till exempel hälso- och sjukvården eller socialtjänsten hjälpa individen att identifiera problemet och motivera till att söka hjälp.

Läs mer om att uppmärksamma spelproblem

​Utredning och bedömning

Problem med spel om pengar är ofta samsjukligt med andra beroenden, med annan psykisk ohälsa eller olika typer av funktionsnedsättningar. Därför är det viktigt att få en helhetsbild av situationen. Olika bedömningsinstrument kan användas för att upptäcka, utreda och bedöma spelproblem, exempelvis PGSI, NODS och Lie/Bet.

Läs mer om utredning och bedömning av spelproblem

Omslag till Spelproblem går att förebyggaSpelproblem går att förebygga

I Spelproblem går att förebygga beskrivs det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel.

​Spelproblem går att förebygga