Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Aktuellt Kunskapsstöd för att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter

Kunskapsstöd för att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd för personalen inom primärvården.

​Man beräknar att mellan 20 och 30 procent av asylsökande flyktingar som kommer till Sverige har psykisk ohälsa. Många asylsökande flyktingar med psykiatrisk problematik har kontakt med primärvården och färre med specialistpsykiatrin.

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som är tänkt att vara ett stöd för personalen inom primärvården att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande flyktingar och andra migranter som kan ha upplevt krig, våld och övergrepp.

Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter på Socialstyrelsens webbplats

Tillbaka till aktuellt