Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Ett hem att växa i – familjehemmets bok

Ett hem att växa i – familjehemmets bok

Ett hem att växa i – familjehemmets bok är ett kunskapsstöd för grundutbildning av jour- och familjehem. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Ett hem att växa i – familjehemmets bok

​Familjehem har ett viktigt och angeläget samhällsuppdrag med många utmaningar. Familjehemmen genomför en ovärderlig insats för barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar. En uppgift som familjehemmen har är att ge barnen en god vård. Familjehemmens uppgift är också att i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda se till att barnen får sina behov tillgodosedda.

Målet är att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv. Det innebär att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Ett hem att växa i – familjehemmets bok är ett kunskapsstöd för grundutbildning av jour- och familjehem.

Ett hem att växa i – familjehemmets bok är utgiven av Socialstyrelsen.

Ett hem att växa i – familjehemmets bok på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman