Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

För sjätte året gör Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut. Kunskapsstödet ges ut av Socialstyrelsen i samverkan med SKL.

​För sjätte året gör Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut. Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Materialet presenteras i Excelfiler med resultat per kommun och i en guide som ska underlätta att tolka resultaten.

De viktigaste resultaten 2015

  • Den totala andelen beslut om LSS-insatser som följs upp inom ett år har ökat sedan förra året. 34 procent av besluten om bostad med särskild service har följt upp inom ett år (jämfört med 32 procent i 2014 års jämförelser), andelen beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år har ökat från 55 procent till 57 procent och andelen beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år är oförändrad på 37 procent. Dock finns det kraftiga variationer över landet, störst skillnader finns i storstadsregionerna, där mellan 0 och 100 procent av besluten följs upp inom ett år.
  • Andelen kommuner som det senaste året använt resultaten från en brukarundersökning för att utveckla verksamheten har minskat. Allra mest har detta minskat inom LSS-området. Däremot har andra former av brukarinflytande ökat, såsom brukarinflytandesamordnare, BISAM, råd för funktionshindersfrågor och brukarrevision.
  • Andelen kommuner som har externa samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ökat sedan förra året. 
  • Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något sedan förra året, från 40 till 41 procent, efter att ha sjunkit under perioden 2011- 2014.
  • Andelen kommuner som erbjuder insatser för att bidra till en meningsfull sysselsättning (strukturerad sysselsättning, öppen verksamhet och arbetslivsriktad rehabilitering) för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något i år. Resultaten visar att den 25 oktober 2014 erbjöd 89 procent av kommunerna strukturerad sysselsättning, 80 procent erbjöd öppen verksamhet och 39 procent erbjöd arbetslivsinriktad rehabilitering.


Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?