Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Lagstiftning Lagar och förordningar Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), (HSL)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård.

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), (HSL), finns bestämmelser som klargör landstingens och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården.

HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.

Lagen (1982:763) i sin helhet på riksdagens webbplats

 


 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hos andra

 
Mer om Lagar och förordningar