Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Hjälpmedel Kognitiva hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel

Flera hälsoproblem kan ge kognitiv funktionsnedsättning, till exempel autism, adhd, Aspergers syndrom, demenssjukdomar, räkne-, läs- och skrivsvårigheter. För de som har kognitiva funktionsnedsättningar finns en rad hjälpmedel som underlättar tillvaron.

​Den kognitiva förmågan gör att vi kan orientera oss i tillvaron, beräkna tid, planera, organisera och strukturera tillvaron. För den som har svårigheter att ta till sig information, strukturera och planera tillvaron kan vardagen bli lättare med kognitiva hjälpmedel.

Hjälpmedel för att minnas och organisera

Exempel på hjälpmedel för att minnas och organisera:
 • En vanlig mobiltelefon har ofta en rad funktioner som kan hjälpa minnet. Till exempel kalender, påminnelser via sms, adressbok med eller utan bilder, snabbnummer till de man ringer ofta, röstanteckningar och GPS-funktion. Via funktionen påminnelser i telefonen kan man lägga in information så att man inte glömmer bort att göra saker, till exempel sin tvättid, läkartid eller att ta sin medicin.
 • En handdator med schema som ger struktur och överblick och påminner en vad man ska göra under dagen.
 • Bilder i hemmet var saker och ting ska vara hjälper minnet för den som har svårt att läsa.
 • En almanacka där man skriver upp allt man ska komma ihåg, kan hjälpa den som har problem med närminnet. Att alltid bära med sig almanackan är ett bra sätt att hjälpa minnet och att få struktur på tillvaron.
 • Att ha en anslagstavla i hemmet, gärna nära bostadens utgång, kan hjälpa till att komma ihåg det mest nödvändiga. För en del kan det vara bra med en checklista med allt man ska komma ihåg innan man lämnar bostaden, till exempel att stänga av elektriska apparater.
Andra produkter kan underlätta för den som har problem med minnet, till exempel timer så att spisen eller kaffekokaren stängs av automatiskt efter en viss tid.produkter kan underlätta för den som har problem med minnet, till exempel timer så att spisen eller kaffekokaren stängs av automatiskt efter en viss tid.
Fasta rutiner och regelbundna vanor i vardagen är också viktigt för den som har svårt att ta till sig information, planera och komma ihåg.

Smartphones

Mer avancerade mobiltelefoner, så kallade Smartphones, kan också användas som kognitivt stöd. Telefonerna kan anpassas med små program, så kallade ”appar” som går att ladda ner gratis eller köpa till. Det finns en mängd appar som stöd för att komma ihåg saker eller uppgifter, till exempel inköpslistor eller aktiviteter. Det finns också olika timers som visar hur mycker tid som kvarstår för en viss aktivitet, till exempel hur länge man ska borsta tänderna. Det finns också program som hjälper till att hålla reda på utgifter och program som ger stöd att strukturera hemmets sysslor. Appar utvecklas och tillkommer ständigt.

Hjälpmedel vid räkne-, läs- och skrivsvårigheter

Exempel på hjälpmedel vid räkne-, läs- och skrivsvårigheter kan vara:
 • En vanlig dator. Det finns en mängd olika program som underlättar vid skrivning och läsning. De flesta ordbehandlingsprogram har felstavningskontroller som markerar felstavningar och ger förslag på korrigeringar. Med hjälp av speciella program kan man även söka i ordböcker efter hur ordet låter.
 • Talsyntes. Konstgjort tal läser upp det som står på skärmen.
 • Ljudböcker. Det finns en stor mängd böcker att ta del av elektroniskt.
 • Talande armbandsur med timer som tydligt visar hur mycket tid som gått och som är kvar.
 • Fickminne. Att använda sig av en liten bandspelare gör att man inte behöver skriva upp det man ska komma ihåg.
 • En liten fickminiräknare kan underlätta vardagsmatematiken.

 

Film om kognitiva hjälpmedel med Thomas med ADHD och Aspergers syndrom, från Myndigheten för delaktighet.

 

Film om kognitiva hjälpmedel med Marcus med dyslexi, från Myndigheten för delaktighet.

 

Film om kognitiva hjälpmedel med Camilla, från Myndigheten för delaktighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar