Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Evidensbaserade metoder Evidensbaserade metoder – Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Evidensbaserade metoder – Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. De visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder.

​Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Målet med riktlinjerna är att bidra till att patienter och personer får en god vård och socialtjänst.

Riktlinjerna är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. De visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder.

Samhällets resurser räcker inte till att utföra alla åtgärder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten samtidigt. Därför måste beslutsfattare som politiker och verksamhetschefer ta ställning till hur resurserna ska fördelas inom de olika områdena.

Nationella riktlinjer är ett stöd för beslutsfattarna så att de kan fördela resurserna efter befolkningens behov och så att de gör största möjliga nytta. Därför baserar Socialstyrelsen beslutet att göra riktlinjer på att det finns ett stort behov av vägledning i vården och socialtjänsten.

Riktlinjerna kan användas som ett stöd för

  • beslut om resursfördelning inom och mellan olika grupper och verksamheter
  • beslut om verksamhetsplanering
  • beslut om verksamheternas organisation 
  • beslut om regionala och lokala vårdprogram
  • individuella beslut som till exempel läkare, handläggare inom socialtjänsten eller
  • tandläkare fattar i mötet med personen eller patienten.

Nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats


Mer om Evidensbaserade metoder
 

 Hälsoproblem

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra