Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga förutsätter dels kompetens hos de som möter barn och unga, dels tillgänglighet till bedömning, utredning och behandling.

 

​Psykisk ohälsa bland unga

Omslagsbild till Psykisk ohälsa bland ungaPsykisk ohälsa bland unga fördjupar kunskapen om den ökande gruppen av unga som tidigt rapporterar psykiska besvär eller som tidigt drabbas av psykisk sjukdom.

Psykisk ohälsa bland unga

​Begrepp, mätmetoder och förekomst

Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga ska bidra till gemensamma begrepp och definitioner kring barns och ungas psykiska hälsa.

Begrepp, mätmetoder och förekomst