Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Behandling med läkemedel går i första hand ut på att minska svängningarna i humöret och förebygga återfall, och bör ofta kompletteras med psykologiska behandlingar. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom.

​Behandling med läkemedel går i första hand ut på att minska svängningarna i humöret och förebygga återfall. Även kognitiv beteendeterapi används och fokuserar på bland annat stresshantering och normalisering av biologiska rytmer.

Det finns ett ökande intresse för patientundervisning och psykologiska behandlingsformer. I Sverige förekommer strukturerad patient- och anhörigutbildning såväl individuellt som i grupp.

Oregelbundna livsrytmer, stress och droger ökar risken för sjukdomsperioder.

Psykologiska behandlingar fokuserar därför på stresshantering, normalisering av biologiska rytmer (exempelvis dygnsrytm), minskat drogmissbruk, minskat bruk av nikotin och koffein, följsamhet med läkemedelsbehandling och vaksamhet på tidiga tecken på återfall. I Sverige arbetar mycket få med specifik psykologisk behandling av bipolär sjukdom.

Sjukdomen är livslång. Därför är hög tillgänglighet och regelbundenhet inom hälso- och sjukvården särskilt viktigt för att skapa en specifik kunskap om personens förutsättningar, sårbarhet och behov. Det är också viktigt att få kunskap om familjens och nätverkets förutsättningar och möjligheter att ge stöd till återhämtningen.

God kontinuitet minskar även stressen och skapar trygghet i kontakten med vården. Det gäller den som är sjuk som för hennes eller hans familj. Det ökar i sin tur följsamheten till behandlingen. Att få kunskap om sjukdomen är särskilt viktigt vid bipolär sjukdom.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd