Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Hälsoproblem Självskadebeteende Självskadebeteende – behandling

Självskadebeteende – behandling

Självskadebeteenden är ett tecken på att något inte står rätt till. För att komma till rätta med problemet finns all anledning att söka hjälp. Man kan behöva reda ut bakomliggande problem men också få hjälp med att hantera smärta och ångest.

​Självskadebeteende kan lätt bli ett vanemässigt sätt att hantera ångest på. Det kan bli ett beroende, jämförbart med narkotika- eller alkoholmissbruk. Självskadan kan fungera som en snabb ångestlindring. Den som skadar sig själv kan fyllas av en lättnadskänsla precis efter att de skadat sig för att sedan känna skuld och vanmakt.

Att en person skadar sig själv kan ha många orsaker. Ofta behöver man komma till rätta med vad som ligger bakom det självdestruktiva beteendet. Det går att också att träna på att sluta skada eller straffa sig själv när man mår dåligt.

Behandling mot självdestruktivt beteende är ofta psykologisk behandling, antingen kognitiv beteende terapi, KBT, eller psykoterapi på psykodynamiska grunder eller båda.

En del personer som berättat om sitt självskadebeteende har önskat att någon hade förstått vad de höll på med, reagerat och engagerat sig. Tidig upptäckt är en förutsättning för att kunna ge dessa, oftast unga, personer stöd och omhändertagande. Därför är det viktigt att människor i omgivningen uppmärksammar självskadebeteendet, vågar se tecken och ställa frågor om det. Många döljer noga sitt skadebeteende för att de skäms.

Ett gott stöd och omhändertagande från anhöriga och professionella kan vara tillräcklig hjälp för många ungdomar som skadar sig själva.

En psykologisk metod som varit uppskattad av personer med självskadebeteende är dialektisk beteendeterapi och som bland annat innebär att man tränar på att reglera sina känslor i stället för att skada sig själv. Det går att motstå impulser av att skada sig själv. Det är en långtidsbehandling under minst ett år som utförs antingen i grupp eller individuellt.

En metod som också erbjuds i Sverige är MBT – Mentaliseringsbaserad terapi, som bygger på psykoanalytiskt tänkande integrerad med anknytningsteori.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​​