Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Webbutbildningar E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad.

Om du vill ha skarpare bild, aktivera
hd-funktionen som finns längst ner
till höger när du går utbildningen.
Om du har en långsam uppkoppling
och det inte fungerar så avaktiverar
du den lätt på samma sätt.
Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna har gemensamt producerat webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten.  Webbutbildningen ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå.

Målet med webbutbildningen

Målet med webbutbildningen är att beslutfattare och professionen inom socialtjänsten ska få ökad förståelse för syftet med e-hälsa och välfärdteknologi, samt ökad kunskap om användningsområden och hur de knyter an till den egna verksamheten.

Målgrupper

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är politiker, chef, beslutsfattare, profession eller IT-personal inom omsorgen. Även du som samarbetar kring brukaren, som kommunal hemsjukvård, har nytta av utbildningen.

Utbildningens delar

Du som går webbutbildningen får övergripande kunskap om:
  • vad e-hälsa och välfärdsteknologi är
  • e-tjänster som underlättar arbetet
  • nyttan som e-hälsa och välfärdsteknologi kan ge för brukaren, professionen och beslutsfattare
  • vilka förutsättningar som behövs för att vi ska kunna arbeta med verksamhetsutveckling och e-hälsa
  • lokalt, regionalt och nationellt ansvar samt roller inom e-hälsa
  • verktyg för att göra brukaren delaktig i bedömningar och insatser
  • verktyg för att ge en jämlik och rättvis socialtjänst med ett normkritiskt perspektiv utifrån individens behov.
Utbildningen tar cirka 50 minuter att gå igenom.

Intyg

Efter genomgången utbildning kan du som deltar skriva ut ett intyg som bevis på avslutad utbildning.

Stödmaterial

För personer med nedsatt synförmåga finns utbildningen sammanfattad i en pdf.

Registrering och systemkrav

Webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknologi är avgiftsfri, men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du går in fler gånger på webbutbildningen eller tar del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och har Adobe Flash Player 10.3 eller senare på datorn i kombination med följande webbläsare; Internet Explorer 8 eller senare, Google Chrome, Firefox samt Safari 3.

Du behöver också ha tillgång till ljud eftersom utbildningen innehåller röst och flera filmer. Utbildningen är även anpassad för HTML5 och fungerar på surfplatta. 
 

Om e-hälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.
 
​​

 


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Introduktionsfilm om utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Kunskapsstöd

 

Utbildning om etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

En fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten.
 
Mer om E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten