Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Webbutbildningar Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes ger omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende möjlighet att öka sin kompetens om äldre med diabetes. Utbildningen är framtagen av det nationella programrådet för diabetes, SKL.

​Webbutbildning för vård av äldre med diabetes syftar till att öka kunskapen hos sjukvårds- och omvårdnadspersonal och bidra till en mer jämlik vård. Utbildningen fungerar också som ett redskap för ansvariga inom kommunal vård och omsorg, verksamhetschefer och sjuksköterskor, samt som ett stöd för delegering till omvårdspersonal. Den är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Webbutbildningen är kostnadsfri och tar mindre än två timmar att göra. Den består av flera delar som bland annat diabetessjukdomen, medicinsk behandling, omvårdnad, komplikationer och fotsår. De olika delarna kan göras i ett svep eller delas upp på flera olika tillfällen. Efter genomförd utbildning får kursdeltagare ett intyg.

Mål med utbildningen

Efter utbildningen har medarbetarna
  • Kunskap om diabetes som sjukdom med fokus på diabetes hos äldre
  • Kunskap om vård och interventioner som är anpassade till personer med diabetes med fokus på äldre personer.
Webbutbildningen följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Den har tagits fram av det nationella programrådet för diabetes som verkar för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman