Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Webbutbildningar Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och riktar sig till personal inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Båda handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund. Målgruppen för webbutbildningen är personal som är delaktig i och ansvarig för äldre personers vård och omsorg inom socialtjänsten. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.

Mål med webbutbildningen

Oavsett vilken yrkesroll du har får du genom utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete. Du får också kunskap om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen, föreskrifter och allmänna råd som har betydelse för dig i ditt arbete. Utbildningen ger dig kunskap om olika metoder för att ditt arbete ska leda till att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Du som också är chef kan erbjuda dina medarbetare, nyanställda, timanställda och vikarier utbildningen för att kunna ta del av vad som är viktigt i arbetet med äldre personer. Utbildningen kan också användas tillsammans med Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial för värdegrundsarbete i grupp.

Utbildning i elva fristående kapitel

Utbildningen inleds med en introduktion och är sedan uppdelad i elva kapitel. Du kan genomföra utbildningen i din egen takt och gå igenom kapitlen i valfri ordning:

 1. Äldreomsorgens nationella värdegrund, cirka 13 min
 2. Systematiskt förbättringsarbete, cirka 8 min
 3. Värdegrundsarbete, cirka 6 min
 4. Självbestämmande, cirka 7 min
 5. Trygghet, cirka 8 min
 6. Meningsfullhet och sammanhang, cirka 7 min
 7. Respekt för privatliv och personlig integritet, cirka 7 min
 8. Individanpassning och delaktighet, cirka 9 min
 9. Gott bemötande, cirka 9 min
 10. Insatser av god kvalitet, cirka 11 min
 11. Evidensbaserad praktik, cirka 7 min

Registrering och systemkrav 

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla kapitel. Då finns det möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och att du har Adobe Flash Player version 10 eller senare installerat på datorn. För att kunna lyssna på ljud behöver din dator ha ett ljudkort installerat.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta Socialstyrelsens på webbutbildning@socialstyrelsen.se.


Mer om Äldreomsorgens nationella värdegrund