Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2018

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2018

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2018 visar att drygt 20 av 10 000 invånare, 21 år och äldre, fick boendeinsatser den 1 november 2018. Statistiken är utgiven av Socialstyrelsen.

​Efter en längre tids ökning av antalet personer på riksnivå som får boendeinsatser av socialtjänsten så har det skett en stabilisering. Samtidigt är skillnaderna mellan länen större än tidigare år. I Kronobergs län får mer än åtta gånger fler personer boendeinsatser jämfört med i Kalmar och Hallands län.

Drygt 20 av 10 000 invånare, 21 år och äldre, fick insatsen bistånd som avser boende enligt socialtjänstlagen (boendeinsatser) den 1 november 2018. Från och med 2018 inbegriper statistik över boendeinsatser även institutionsvård. Antalet personer som har fått boendeinsatser den 1 november har ökat med 50 procent under tidsperioden 2009–2018, från 13 till 20 personer per 10 000 invånare.

Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd

Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd omfattar en heterogen grupp individer med behov av hjälp från socialtjänsten i åldern 21 år och äldre.

Gemensamt för gruppen är att personerna är i behov av insatser som inte är relaterade till ett eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel.

De personer som omfattas av statistiken är bland annat hemlösa, brottsoffer, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhöriga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av stöd i sin föräldraroll. Insatser som ges är boende och olika former öppna insatser: stöd till brottsoffer, anhörigstöd och stöd i föräldrarollen. Insatsen ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman