Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, SBU, har jämfört insatser för hemlösa, och för de som riskerat att bli hemlösa, och sedan analyserat insatsernas effekter på hemlöshet i en systematisk litteraturöversikt från Folkehelseinstituttet i Norge.

Hemlöshet är ett problem både i Sverige och inter­nationellt. Den kan negativt påverka en persons livskvalitet samt fysiska och psykiska hälsa. Det är därför av stor vikt att försöka minska hemlösheten, både genom förebyggande insatser och insatser för att minska antalet dagar en individ är utan boende.

Personer som befinner sig i hemlöshet är en heterogen grupp i olika åldrar, där vissa enbart behöver stöd i form av en bostad medan andra har problem med miss­bruk, psykisk ohälsa och behov av försörjningsstöd för att klara sin ekonomi. 

Den svenska definitionen av hemlöshet är bredare än många andra länders definitioner, bland annat på grund av den sekundära bostadsmarknaden. Det avspeglar sig i statistiken över hemlöshet i Sverige där 33 250 personer bedöms som hemlösa, i jämförelse med Norge där mellan 5 000–6 500 personer bedöms som hemlösa.

Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, SBU, har sammanfattat och kommenterat en systematisk litteraturöversikt från Folkehelseinstituttet i Norge. Översikten har jämfört insatser för hemlösa, och för de som riskerat att bli hemlösa, och sedan analyserat insatsernas effekter på hemlöshet.

Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa är utgiven av SBU.

Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman