Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Lägesrapporter Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – Resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – Resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting – Resultat från en kartläggning av regioners och landstings arbete 2015 beskriver situationen kring spelproblem och behov av förebyggande arbete i regioner och landsting. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting

Under 2015 gjorde Folkhälsomyndighet en webbenkät i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att se i vilken utsträckning regioner och landsting arbetar förebyggande mot spelproblem.

Kunskapsstödet presenterar resultaten från kartläggningen av regioner och landstings förebyggande arbete mot spelproblem år 2015. Publikationen visar även aktörernas behov av stöd om de hade ett tydligare förebyggande uppdrag.

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting är utgiven av Folkhälsomyndigheten.
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman