Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skolelevers drogvanor 2016

Skolelevers drogvanor 2016 redovisar resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Den beskriver användning av alkohol och andra droger och de problem som kan uppstå i samband med detta. Kunskapsstödet är utgivet av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

​Skolelevers drogvanor 2016 redovisar resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningarnas syfte är att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper.

Kunskapsstödet beskriver användning av alkohol och de problem som kan uppstå i samband med detta, användning av tobak, narkotika, nätdroger, läkemedel, dopningspreparat samt sniffningsmedel. I rapporten redovisas även resultat gällande ungdomars spel om pengar och regionala skillnader i användning av alkohol, tobak och narkotika. Nytt för i år är kapitlet som redogör för elevernas uppfattning om sig själva, sin hälsa och deras familjs ekonomiska situation relaterat till användning av olika typer av substanser.

Rapporten sammanfattar de regionala trenderna mellan 1989–2015 utifrån de sex regiongrupper som är baserade på skolundersökningens urvalsdragning. Genomgången visade att de sex regionerna följde i stort sett samma utveckling som riket om än på olika nivåer.

Skolelevers drogvanor 2016 är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplyssning, CAN.

Skolelevers drogvanor 2016 på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman