Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Ekonomiskt bistånd Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning

Socialstyrelsens ger ut nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna syftar till att stödja dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Omslagsbild Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

​Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd syftar till att stödja dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Varje år insjuknar 1 500–2 000 personer i psykos i Sverige, och cirka 30 000–40 000 personer​​ i Sverige har diagnosen schizofreni.

Riktlinjerna ger rekommendationer om vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd hos vuxna. De omfattar bland annat:

  • tidiga insatser vid insjuknande i psykos
  • antipsykotisk läkemedelsbehandling
  • psykologisk behandling
  • modeller för att samordna insatser
  • boendeinsatser
  • olika former av rehabilitering
  • stöd och behandling vid akuta tillstånd
  • åtgärder för att förebygga och behandla fysisk ohälsa.

Riktlinjerna är en sammanslagning och revidering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser från 2011 respektive antipsykotisk läkemedelsbehandling från 2014, och ersätter således dessa.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd på Socialstyelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman